Наші Послуги

Актуальні семінари-практикуми та відеолекції

§  Сплата податків/зборів/платежів: блокування податкових накладних/розрахунків коригувань, формування реєстраційного ліміту, зміна номенклатури/ціни/кількості товарів/послуг, умовні зобов’язання, оподаткування податком з доходів фізичних осіб і військовим збором орендної плати за землю/винагороди по емфітевзису, податкові різниці платників податку на прибуток, застосування нормативно-грошової оцінки землі для справляння єдиного податку 4 групи та плати за землю, транспортний податок, звільнення від сплати податку на нерухоме майно

§  Праця: проходження перевірок Держпраці, штатний розпис, кадрове діловодство, прийняття/звільнення працівників, страховий стаж, нарахування відпускних/лікарняних/декретних, індексація зарплати, трудові/інвалідні/передпенсійні квоти, атестація посад, харчування працівників, благодійна допомога, подарунки, путівки, прощення боргу, розрахунково-касові операції

§  Бухгалтерський облік: застосування міжнародних і національних стандартів/рекомендацій бухгалтерського обліку та фінансової звітності, первинне документування (облік біологічних активів, взаєморозрахунків з пайовиками, транспорту та сільгосптехніки, виробництва, складських операцій), формування статистичної інформації

§  Судова практика: оскарження відмови в розблокуванні/несвоєчасній реєстрації податкових накладних/розрахунків коригувань, не повідомлення про прийняття/не прийняття податкової звітності, оформлення права власності на розпайоване майно, не подання інформації про укладання трудових договорів до фіскальної служби, фіктивні цивільно-правові договори