Наші Послуги

Професійна сертифікація

Професійна сертифікація - CPA Agro (Certified Professional Accountant of Agriculture – «Сертифікований професійний бухгалтер агросектору»)

Інститут Сертифікованих Бухгалтерів (ІСБ, Великобританія) & Інститут Сертифікованих Фінансових Менеджерів (ІСФМ, Великобританія)/The Institute of Certified Bookkeepers ICB UK & The Institute of Certified Financial Managers ICFM UK (http://icfm.org.ua).

Інститут Сертифікованих Бухгалтерів ICB був заснований в 1996 році зі схвалення Міністерства торгівлі і промисловості (тепер називається Департамент Бізнесу, Енергетики і Промислових Стратегій) та Британського реєстру підприємств, в 2007 році Інститут збільшив лінійку своїх програм і створив Інститут Сертифікованих Фінансових Менеджерів (Великобританія).

Інститут Сертифікованих Фінансових Менеджерів (ICFM, Великобританія) створений з ініціативи двох організацій: Інституту Сертифікованих Бухгалтерів (ICB, Великобританія), найбільшого в світі Інституту, і Інститутом Комерції Великобританії, одного з найстаріших професійних інститутів, який в 2007 році відзначив своє 100 – річчя .

Головний офіс ICFM & ICB знаходиться в Лондоні.

Патроном ICB & ICFM є Його Королівська Високість Принц Майкл Кентський His Royal Highness Prince Michael of Kent GCVO. Президент ICB & ICFM – Гаррі Картер President Mr. Garry Carter.

Інститут ICB & ICFM- це провідне професійне міжнародне співтовариство, представлене і працює через своїх представників в 132 країнах світу, 5200 екзаменаційних центрів, більше 200000 членів і студентів по всьому світу.

Загальні положення програми CPA Agro

CPA Agro (Certified Professional Accountant of Agriculture – «Сертифікований професійний бухгалтер агросектору») – міжнародна галузева програма сертифікації та постійного професійного розвитку обліково-фінансових спеціалістів агросектору.

Програма базується на застосуванні міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), відповідає міжнародним стандартам професійної освіти бухгалтерів (МСО) та європейським стандартам сертифікації персоналу (ISO/IEC), враховує норми Кодексу професійної етики Міжнародної федерації бухгалтерів (МФБ).

Місія програми CPA Agro

Програма CPA Agro забезпечує:

- розвиток кадрового забезпечення відповідно до Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів;

- зміцнення кадрового потенціалу суб’єктів господарювання, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами, згідно зі Стратегією застосування міжнародної фінансової звітності в Україні;

- сприяння розвитку професійних бухгалтерських організацій, підвищення статусу бухгалтерів в системі галузевого управління та на підприємствах аграрного сектору економіки;

- можливість виходу вітчизняних бухгалтерів на міжнародні ринки праці.

Схема програми CPA Agro

Програма CPA Agro охоплює три рівні професійної кваліфікації: практичний, дипломний і професійний.

І. Практичний кваліфікаційний рівень – CAAP (Certified Accountant of Agriculture Practitioner – «Сертифікований практикуючий бухгалтер агросектору») включає 4 навчальні курси за напрямами:

1. Земельно-майнове та трудове право;

2. Оподаткування агробізнесу;

3. Облік і звітність;

4. Інформаційні технології.

ІІ. Дипломний кваліфікаційний рівень – DipIFRS Agro (Diplomate Accountant in International Financial Reporting of Agriculture – «Дипломований бухгалтер з МСФЗ в агросекторі») включає:

1. МСФЗ в агробізнесі.

ІІІ. Професійний кваліфікаційний рівень – CPAA (Certified Professional Accountant of Agriculture – «Сертифікований професійний бухгалтер агросектору»):

1. Практичний рівень (СААР) + Дипломний рівень (DipIFRS Agro);

2. Фінансовий менеджмент;

3. Управлінський облік.

Переваги програми CPA Agro:

- поглиблена спеціалізація програми, яка реалізується шляхом розкриття в навчальних курсах специфічних особливостей правового регулювання, обліку, звітності та оподаткування діяльності сільськогосподарських товаровиробників;

- застосування технологій он-лайн навчання та електронного тестування;

- відповідність тестових питань рівням компетентності відповідно до когнітивної області таксономії Блума, яка необхідна для оцінки кваліфікаційного рівня;

- незалежний контроль знань (тестування), що відповідає європейському стандарту ISO/IEC 17024:2003 «Загальні вимоги до органів з сертифікації персоналу»;

- наявність внутрішнього Положення про сертифікацію та постійний професійний розвиток ТОВ «Смарт Фінанси», яке встановлює докваліфікаційні і післякваліфікаційні вимоги до кандидатів, кваліфікаційні і проміжні рівні сертифікації, форми дипломів та сертифікатів CPA Agro, процедуру оцінки результатів і апеляцій;

- послідовність сертифікації та постійного професійного розвитку від здобуття професійної кваліфікації до періодичного підтвердження компетентності в цілях формування інституту довіри до якості професійних послуг;

- економія витрат на навчання порівняно з дорогими зарубіжними програмами сертифікації бухгалтерів;

- інформаційна підтримка з боку провідних періодичних галузевих видань;

- організаційна підтримка департаментів агропромислового розвитку обласних держадміністрацій, об’єднаних територіальних громад, галузевих та професійних об’єднань;

- консалтинговий супровід учасників програми та система лояльності на семінари постійного професійного розвитку;

- професійний статус, підтверджений Реєстром CPA Agro на офіційному сайті Центру професійних бухгалтерів (https://cpau.kiev.ua/).

- можливості використання абревіатури CPA Agro утримувачами сертифікатів, що дозволяє зробити цю програму більш відомою і підвищити мобільність кадрів.

Можливості програми CPA Agro:

- наявність значного сегмента ринку сертифікації для реалізації програми;

- високий потенціал збільшення кількості провайдерів серед аграрних ВНЗ та консалтингових структур;

- широка система знижок і консалтингового супроводу;

- підтримка органів державної влади, професійних і галузевих організацій;

- можливість залучення до навчання працівників науково-навчальних закладів, органів управління, студентів.

 Власник програми CPA Agro: Центр професійних бухгалтерів (https://cpau.kiev.ua/).

Рис. Організаційна схема сертифікації та постійного професійного розвитку за програмою CPA Agro

Можна пройти онлайн тестування. 

1. Земельно-майнове та трудове право (2020 р.) - тут

2. Оподаткування агробізнесу (2020 р.) - тут

3. Облік і звітність (2020 р.) - тут

4. Інформаційні технології (2021 р.)