Наші Послуги

Незалежний огляд бізнесу

§  Перевірка установчих документів, правовстановлюючих документів на земельно-майнові та нематеріальні ресурси

§  Упорядкування документів на право власності (оренди) об’єктів нерухомості (земельні ділянки, адміністративні, складські приміщення), обладнання та інші активи підприємства

§  Аналіз стану договорів оренди земельних ділянок, перевірка істотних умов та чинності договорів з фізичними особами, держадміністраціями, територіальними громадами

§  Перевірка достовірності даних бухгалтерського обліку про основні засоби, нематеріальні та біологічні активи, запаси, дебіторську/кредиторську заборгованість, забезпечення та зобов’язання

§  Аналіз фінансових результатів діяльності за період

§  Виявлення податкових ризиків, аналіз реєстраційного ліміту ПДВ, перевірка податкових накладних/розрахунків коригувань та податкової звітності

§  Огляд правильності і своєчасності розрахунків по податку з доходів фізичних осіб, правильності виплат заробітної плати та нарахувань з неї, повноти розрахунків орендної плати за земельні ділянки

§  Виявлення шляхів підвищення ринкової вартості та інвестиційної привабливості бізнесу

§  Пошук оптимізації податкового навантаження господарської діяльності