Наші Послуги

Розробка внутрішніх положень і методик

·       Положення про облікову політику

·       Положення про організацію управлінського обліку

·       Колективний договір

·       Положення про оплату праці

·       Положення про оприбуткування готівки в касі