Актуальні питання практики

Зразок додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки

1. Внести зміни до розд. 4 «Орендна плата» виклавши його у наступній редакції:

«4.1. Орендна плата становить 5 % НГО земельної ділянки та вноситься орендарем у грошовій формі на картковий рахунок орендаря, вказаний у п. 8 Договору.

4.2. Орендна плата сплачується орендодавцю за рік, починаючи від дати реєстрації права оренди.

4.3. Орендна плата підлягає індексації. Індексація здійснюється орендарем шляхом множення розміру, визначеного п. 4.1 Договору, на коефіцієнт індексації, який розраховується як добуток індексів інфляції за період від травня минулого року по червень (включно) поточного року (фактичний рік користування землею).

4.4. Орендна плата може бути виплачена наперед за певний проміжок часу або весь період, на який укладено договір. Для виплати орендної плати наперед Орендодавець повинен надати Орендарю письмову заяву довільної форми, яка означатиме його бажання та згоду виплати наперед. Розмір виплаченої наперед орендної плати перегляду не підлягає (навіть при зміні НГО земельної ділянки).

4.5. Розмір орендної плати переглядається сторонами один раз на три роки за наявності однієї з таких підстав:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

стан земельної ділянки погіршився не з вини орендаря;

індекс споживчих цін за три попередніх роки зріс більше ніж на 20 %;

 

середня вартість 1 га землі за даними селищної ради, де розташована орендована земельна ділянка, зросла більше ніж на 30 % у порівнянні з орендною платою, визначеною у п. 4.1 Договору (надається довідка селищної ради або статистичні дані).» …


Коментарі