Актуальні питання практики

Зразок Акту дострокової виплати орендної плати

АКТ

дострокової виплати орендної плати (фрагмент)

 

… 1. Орендодавець достроково виплатив Орендарю орендну плату за користування у 2019-2025 роках земельною ділянкою сільськогосподарського призначення загальною площею 4,2238 га, в т. ч. 4,2238 га. ріллі, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами населеного пункту на території Булгаківської сільської ради.

2. Загальна сума виплаченої дострокової орендної плати становить 70 000 (сімдесят тисяч) грн. 00 коп. та не підлягає перерахунку і не індексується на коефіцієнти індексації нормативно-грошової оцінки землі та індекси інфляції.

3. Зазначені в п. 2 цього акту суми грошових коштів виплачені в повному обсязі за домовленістю Сторін.

4. Сторони підтверджують відсутність претензій одна до одної щодо дострокової виплати орендної плати.

 

5. Цей акт складено в двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін.


Коментарі