Актуальні питання практики

Зміни в Типовий договір оренди землі

Постановою від 22.07.2020 р. №650 КМУ затвердив правила утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення.

Постановою передбачаються: обов’язковість виконання цих правил усіма власниками, орендарями та користувачами земельних ділянок, на яких розміщено полезахисні лісові смуги; заходи, які необхідно провести у полезахисних смугах; утворення комісії органом місцевого самоврядування або територіальним органом Держгеокадастру з повноваженнями передачі у власність або користування ділянок під полезахисними лісовими смугами; проведення рубок у полезахисних лісових смугах на підставі лісорубного квитка; заборона здійснювати діяльність, що може негативно впливати на збереження та використання полезахисних лісових смуг. 

Типовий договір тепер містить наступні вимоги:

У разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) с.г. призначення (с.г. угідь) державної та/або комунальної власності у пункті 7 «Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини» договору зазначаються дані агрохімічного паспорта земельної ділянки (земельних ділянок), а для земель приватної власності ця норма рекомендується.

Також включається право орендодавця державної та/або комунальної землі вимагати відповідно до законодавства від орендаря збереження родючості ґрунтів шляхом проведення не рідше ніж один раз на три роки перевірки стану орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) щодо відповідності показникам агрохімічного паспорта земельної ділянки.

У разі оренди земельної ділянки (земельних ділянок) під полезахисними лісовими смугами, які обмежують масив земель с.г. призначення, у пункті 17 «Умови збереження стану об’єкта оренди» договору зазначаються вид, конструкція, віковий період, головна порода, у разі потреби інші характеристики полезахисної лісової смуги.

У разі передачі в оренду для ведення товарного с.г. виробництва, фермерського господарства, ОСГ земельних ділянок с.г. призначення, які є земельними ділянками меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація, включається зобов’язання орендаря здійснювати інвестиції у розвиток та модернізацію відповідних меліоративних систем і об’єктів інженерної інфраструктури та сприяти їх належній експлуатації.

У разі передачі в оренду земельної ділянки (земельних ділянок) с.г. призначення може включатися вимога щодо дотримання орендарем екологічної безпеки землекористування та збереження родючості ґрунтів, додержання державних стандартів, норм і правил відповідно до ст. 24 Закону України «Про оренду землі» та припинення договору оренди землі шляхом його розірвання відповідно до вимог ст. 32 Закону України «Про оренду землі» у разі недотримання такої вимоги, зокрема, погіршення якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей орендованої земельної ділянки (орендованих земельних ділянок) або приведення її (їх) у непридатний для використання за цільовим призначенням стан.

 


Коментарі