Актуальні питання практики

Зміни в Податковий Кодекс з 01.01.2019 р.

Законом від 23.11.2018 р. №2628-VIII  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» передбачено:

 змінити строки подання скарги контролюючому органу вищого рівня в порядку ст. 56 ПКУ (неправильне визначення грошового зобов’язання; прийняття рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу). Замість строку 10 календарних днів, після 01.01.2019 р. встановлено строк 10 робочих днів;

 змінити строки для подання заперечень на акт (довідку) за результатами перевірки чи документів, які підтверджують показники податкової звітності: 10 робочих днів, замість 5-ти (п. 86.7 ПКУ)

 збільшити строки прийняття фіскалами ППР: ППР буде прийматися протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику акта перевірки (п. 86.8 ПКУ);

 при самовиправленні пеню нараховувати, починаючи з 91-го календарного дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання (п. 129.4 ПКУ);

 доповнити перелік обов'язкових реквізитів податкової накладної індивідуальним податковим номером. Тобто, з 1 січня 2019 року за невиправлення помилки у податковому номері та у ІПН при перевірках продавцю слід буде сплатити штраф 170 грн., а покупець може втратити право на податковий кредит (пп. «й» п. 201.1 ст. 201 ПКУ);

 підвищити з 1 січня 2019 року ставку екологічного податку за викиди двоокису вуглецю (СО2) стаціонарними джерелами з 0,41 грн/тонну до 10 грн/тонну та передбачити поетапне підвищення ставки до рівня 30 грн/тонну у 2023 році (щорічне підвищення на 5 грн/тонну).

У 2019 році підприємства, річний обсяг викидів яких не перевищує 500 т, не будуть платниками екоподатку. Вони мають скласти та подати податкову звітність, нарахувати й сплатити податок за звітний період, у якому відбулося таке перевищення, зменшивши базу оподаткування на 500 т. У наступних звітних періодах 2019 року після перевищення граничної межі обсягу викидів податкові зобов’язання обчислюють з урахуванням виконаних податкових зобов’язань у попередньому чи попередніх звітних періодах 2019 року (лист ДФС від 29.01.2019 р. № 297/6/99-99-12-02-03-15/ІПК).


Коментарі