Актуальні питання практики

Зміни в платі за землю та ЄП 4-ї групи

Проект Закону № 3131-1 від 17.03.2020 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо удосконалення системи оподаткування у сфері земельних відносин і сільського господарства»

Питання/ПКУ

Суть

Звільнення від ПДФО/ВЗ

(пп. 165.1.24)

Звільняється від оподаткування дохід від продажу продукції рослинництва на суму не більше 3 мінзарплат на 1 січня, якщо є довідка 3-ДФ. Тобто, пропонується не весь дохід звільнити, як зараз, а частину (у 2020 році – це 14 169 грн.).

Звільняється від оподаткування дохід від продажу продукції тваринництва на суму не більше 50 мінзарплат (у 2020 році – це 236 150 грн.) – без змін

Звільнення від земельного податку

Платниками земельного податку є власники земельних ділянок/земельних часток (паїв) с.г. угідь, за виключенням випадку перебування таких угідь в користуванні інших осіб (п. 269.1.2 ПКУ). Тобто, передача в емфітевзис, як і оренда єдинником 4-ї групи, звільнятиме власника ділянки від сплати земельного податку.

Звільняється від оподаткування земельним податком 1 га ріллі (п. 271.1-1 ПКУ)

А от 2 га для ОСГ не звільнені від оподаткування земельним податком (п. 281.2.1 ПКУ виключено)

Підвищення ставок земельного податку/ орендної плати за державну/ комунальну землю (п. 274.1, 277.1, пп. 288.5.1)

Для с.г. угідь, НГО яких проведено, ставка плати за землю – не менше 3% (зараз не менше 0,3%) та не більше 4% (зараз не більше 1%) від їх НГО.

Для с.г. угідь, НГО яких НЕ проведено, ставка плати за землю – не менше 3% (зараз не менше 0,3%) та не більше 4% (зараз не більше 5%) від НГО ріллі

Строк сплати плати за землю

(п. 287.3, 287.5)

Податкове зобовязання за земельні ділянки/земельні частки (паїв) с.г. угідь сплачується так:

- 1 % від їх НГО щомісяця протягом 30 к.д., що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця;

- решта % від їх НГО – протягом 10 к.д., що настають за останнім днем для подання річної податкової декларації.

Податок фізичними особами за земельні ділянки/земельні частки (паїв) с.г. угідь сплачується так:

- 1 % від їх НГО протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

- решта % від їх НГО сплачується у строк до 1 серпня

Залік земельного податку

(п. 287.11)

Платник земельного податку за земельні ділянки/земельні частки (паїв) с.г. угідь має право зменшити (провести залік) суму податку, що перевищує 1% від НГО таких ділянок/ частки (паїв):

§    фізична особа - на суму сплаченого (в тому числі податковими агентами) ПДФО від доходів, отриманих від продажу с.г. продукції;

§    фізична особа-підприємець або юридична особа, які є с.г. товаровиробниками:

- на суму сплаченого такою особою - податковим агентом ПДФО;

-  або на суму сплаченого ЄП 3-ї групи;

- або на суму сплаченого податку на прибуток підприємств.

Якщо сума земельного податку менша за суму сплаченого іншого податку, залишок суми такого податку, не врахований у зменшення земельного податку поточного періоду, не переноситься на зменшення такого податку наступних податкових (звітних) періодів

Ставки ЄП 4-ї групи

(п. 293.9)

Для платників ЄП 4-ї групи розмір ставок податку (СЄП) з 1 га с.г. угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії земель, їх розташування і розраховується у % за формулою: СЄП = БС + СЗП, де: БС – ставка для відповідної категорії (типу) земель;

СЗП – ставка земельного податку, встановлена органом місцевого самоврядування

- для ріллі, сіножатей і пасовищ0,2 (зараз 0,95);

- для ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях; для багаторічних насаджень; для багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, – 0,1 (зараз 0,57 і 0,19);

- для земель водного фонду – 1,68 (зараз 2,43);

- для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, – 5,58 (зараз 6,33)

Порядок нарахування та строки сплати ЄП 4-ї групи

(п. 295.9)

Платники ЄП 4-ї групи мають право зменшити суму податку (провести залік), що перевищує 1 % від НГО с.г. угідь, на суму сплаченого такими особами - податковими агентами ПДФО.

Якщо сума податку більша, ніж сума ПДФО, залишок суми єдиного податку сплачується до бюджету.

Платники ЄП 4-ї групи сплачують податок, який не перевищує 1 % від НГО земельних ділянок, щоквартально протягом 30 к.д., що настають за останнім к. д. кварталу, у розмірах: у I кварталі – 10%; у II кварталі – 10%; у III кварталі – 50%; у IV кварталі – 30%.

Податок, який перевищує 1% від НГО земельних ділянок, сплачується протягом 10 к.д., що настають за останнім днем для подання річної податкової декларації (20 лютого).

Наприклад: ЄП 4 групи – 101 576 грн., 1% від НГО – 12 836,5 грн., ПДФО по зарплаті і пайовиках 320 321 грн. Тоді різниця між ЄП 4-ї групи і 1% від НГО 88 739,5 грн. (101 576 грн. – 12 836,5 грн.) сплачується щоквартально. А перевищення цієї різниці над ПДФО немає: 88 739,5 грн. менше 320 321 грн.

Перехідні положення

(п. 6 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ)

Тимчасово, до закінчення строку дії договорів оренди с.г. угідь державної та комунальної власності (без врахування строку їх поновлення), які укладені платниками ЄП 4-ї групи та є чинними на 23.05.2020 р., при розрахунку суми ЄП 4-ї групи для таких платників податку застосовуються ставки податку, які визначені у п. 293.9 ПКУ, в редакції, що діяла станом на 31.12.2020 р.


Коментарі