Актуальні питання практики

Збільшення податкового навантаження на агросектор

12.10.2021 р. податковий комітет ВРУ схвалив до 2-го читання законопроект №5600 (01.07.2021 р. прийнятий у першому читанні), яким:

- передбачено право контролюючого органу щодо надсилання запитів у випадку виявлення фактів, що свідчать про потенційне порушення, обмежено правом платника податків не надавати інформацію та документи, якщо така інформація/ документи вже була надана контролюючому органу у минулому;

- звільнено від оподаткування прибуток виробників свійської птиці. Проте з переліку свійської птиці виключено вирощування курей;

- пільга щодо звільнення від ПДФО доходів з реалізації власновирощеної продукції залежатиме не від розміру земельної ділянки, а від розміру отриманого доходу і надаватиметься, коли розмір доходу не перевищує 12 МЗП (у пп. 165.1.24 замінено пільгу щодо звільнення доходів, отриманих з 2 га на пільгу, що має грошовий вираз доходу 12 МЗП, в першому читанні пропонувалося 0,5 га);

- фізособам, яким земельні ділянки належать на праві власності або користування, контролюючий орган не нараховуватиме мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) на земельні ділянки, які станом на 01.01.2022 р. знаходились у межах населених пунктів (у першому читанні пропонувалося не нараховувати МПЗ на земельні ділянки розмір якої(яких) не перевищував 0,5 га.);

- передбачено зарахування в рахунок сплати МПЗ лише 20% орендної плати за земельні ділянки, що належать до державної або комунальної власності (в першому читанні пропонувалося зараховувати повністю);

- фізособа звільнятиметься від МПЗ, якщо контролюючий орган не вручив ППР у відповідні строки;

- перший період МПЗ – 2022 рік. Тобто, МПЗ буде нараховуватися у 2023 році за 2022 рік (у першому читанні передбачалась сплата за 2021 рік);

- передбачені перехідні положення щодо застосування коефіцієнта при визначенні МПЗ. У 2022 та 2023 роках, коефіцієнт зменшений з 0,05 до 0,04;

- збільшено строки по включенню до податкового кредиту зареєстрованих ПН з 185 днів (І читання) до 366 к. д.;

- передбачено, що за ставкою 0% ПДФО може оподатковуватись продаж земельної ділянки с/г призначення, безпосередньо отриманої платником податку у власність у процесі приватизації земель державних КСП, або приватизації земельних ділянок, які перебували у користуванні такого платника, або виділеної в натурі (на місцевості) власнику земельної частки (паю), а також таких земельних ділянок, отриманих платником податку у спадщину;

- передбачено автоматичне повідомлення про дату, з якої анулюється ліцензія у разі невнесення чергового платежу за ліцензію – за 9 днів до настання терміну сплати за відповідну ліцензію;

- передбачено положення, що у разі зміни відомостей, зазначених у виданій ліцензії, ліцензіат зобов’язаний буде повідомити орган, який видав ліцензію, про такі зміни, протягом 30 днів з дня, наступного за днем їх настання та одночасно запроваджено відповідальність за порушення таких строків;

- вводиться можливість СГ подавати та отримувати ліцензію в електронному вигляді. Закон в цілому набуде чинності з 01.01.2022 р.


Коментарі