Актуальні питання практики

Збільшення податкового навантаження на агросектор

Законопроєктом КМУ від 15.09.2020 р. № 4101 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» передбачено:

Ст.

Положення

1. Податковий кодекс України

пп. 56.23.1, 56.23.4

Скарги на рішення про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, про неврахування таблиці даних платника ПДВ, про відповідність/невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку подаються контролюючому органу та розглядаються протягом 10 к. д. з дня отримання таких скарг контролюючим органом в порядку, визначеному КМУ. Строк розгляду скарги не може бути продовженим.

Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків на рішення про зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, про неврахування таблиці даних платника ПДВ, про відповідність/невідповідність платника ПДВ критеріям ризиковості платника податку не надсилається платнику податків протягом 10-денного строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку

п. 95.5

У разі якщо податковий борг виник у результаті несплати грошового зобов'язання та/або пені, визначених платником податків у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу в установлені ПКУ строки, стягнення коштів за рахунок готівки, що належить такому платнику податків, та/або коштів з рахунків такого платника у банках здійснюється за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу без звернення до суду, за умови якщо такий податковий борг перевищує 5 мільйонів гривень та не сплачується протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку його сплати, та відсутні зобов’язання держави щодо повернення такому платнику податків помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов’язань.

п. 187.1

Датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше:

а) дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку;

б) дата здійснення постачання товарів (дата відвантаження товарів), а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону України, оформлена відповідно до вимог митного законодавства, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку. Тобто, це дата переходу до покупця ризиків та вигод, пов’язаних з товаром, а не вибуття товару зі складу постачальника.

Для документів, складених в електронній формі відповідно до вимог ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», датою оформлення електронного документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку, вважається дата складення такого електронного документа.

п. 189.9

У разі якщо основні виробничі або невиробничі засоби, сільськогосподарські рослини, насадження, тварини платника податку ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, така ліквідація для цілей оподаткування розглядається як постачання:

- для основних виробничих або невиробничих засобів – за звичайними цінами, але не нижче балансової вартості на момент їх ліквідації;

- для сільськогосподарських рослин, насаджень, тварин – за цінами придбання товарів/послуг, що придбані з податком на додану вартість та використані для виробництва (вирощування) таких сільськогосподарських рослин, насаджень, тварин, та які не були включені до вартості інших товарів/послуг, операції з постачання яких підлягають оподаткуванню.

Норма цього пункту не поширюється на випадки, коли основні виробничі або невиробничі засоби, с.г. рослини, насадження, тварини платника податку ліквідуються у зв’язку з їх знищенням або зруйнуванням, загибеллю, падежем, забоєм внаслідок дії обставин непереборної сили, в інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення основних виробничих або невиробничих засобів, що підтверджується відповідно до законодавства, або коли платник податку подає контролюючому органу відповідний документ про знищення, розібрання або перетворення основних виробничих, невиробничих засобів у інший спосіб, внаслідок чого вони не можуть використовуватися за первісним призначенням.

п. 243.1 – 241.3

Ставки екологічного податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (крім ставок екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти та за викиди двоокису вуглецю)  пропонується  збільшити на 11,6 % з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2020 рік – 111,6 %

п. 243.4

Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 30 (10) грн. за 1 т

пп. 255.5.2

Рентну плату за спеціальне використання підземних вод пропонується збільшити на 12,0 % з урахуванням прогнозного індексу цін виробників промислової продукції на 2020 рік – 112,0 %

пп. 266.2.2

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Не є об’єктом оподаткування: … ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу "Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства" (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку. Положення цього підпункту не застосовуються до об’єкта/об’єктів нерухомості, які здаються їх власниками у оренду, лізинг, позичку та за іншими цивільно-господарськими договорами.

пп. 267.2.1

Транспортний податок. … Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 200 (понад 400) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2021 році – вартість понад 1,2 млн. грн. при мінзарплаті 6 тис. грн.).

пп. 52-2 підрозд. 10 розд. ХХ

Установити мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня 2020 року по дату набрання чинності ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (законопроєкт 4101), крім:

документальних позапланових перевірок, що проводяться на звернення платника податків;

документальних позапланових перевірок з підстав, визначених пп. 78.1.7 та 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 ПКУ (щодо бюджетного відшкодування);

фактичних перевірок в частині порушення вимог законодавства в частині:

обліку, ліцензування …. зберігання, транспортування та обігу пального;

цільового використання пального та спирту етилового платниками податків;

обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;

здійснення функцій, визначених законодавством у сфері … обігу пального, з підстав, визначених пп. 80.2.2, 80.2.3 та 80.2.5 п. 80.2 ст. 80 ПКУ.

Документальні планові перевірки, які відповідно до плану – графіку проведення планових документальних перевірок мали розпочатися у період з 18 березня 2020 року по дату набрання чинності ЗУ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» та не були розпочаті, виключаються з плану - графіку проведення планових документальних перевірок на 2020 рік. Оновлений план - графік оприлюднюється на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».

2. Закон України №481 про регулювання в обігу в т.ч. пального

Ст. 15

Для отримання ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального разом із заявою додатково подаються завірені заявником копії таких документів:

документ, що надає право (дозвіл) на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, якщо такий документ передбачено законодавством.

3. Закон України № 2121-III про банки і банківську діяльність

Ст. 62

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: …

4) центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику: …

ґ) на його письмову вимогу з питань виконання рішення суду про стягнення коштів платника податків, що має податковий борг,  в рахунок погашення такого податкового боргу стосовно 1) стану рахунків боржника, 2) руху коштів та операцій на рахунках боржника за конкретний проміжок часу, 3) про залишок коштів на банківському рахунку, а також 4) про інформацію щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком

4. Закон України № 2464-VI про ЄСВ

п. 9-12 розд VIII

912 Установити мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на період з 18 березня 2020 року по дату набрання чинності Законом України «Про внесення змін до ПКУ та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (законопроєкт 4101), крім:

- документальних позапланових перевірок, що проводяться на звернення платника податків;

- документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктами 78.1.7 та 78.1.12 пункту 78.1 статті 78 ПКУ.

Документальні перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, зупиняються по дату набрання чинності Законом України «Про внесення змін до ПКУ та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень».


Коментарі