Актуальні питання практики

Зарплата готівкою понад 50000 грн

У листі від 22.05.2018 р. № 2260/6/99-99-14-05-01-15/ІПК Державна фіскальна служба України розглянула запит щодо виплати заробітної плати у сумі понад 50 000 гривень.

ДФС вважає, що обмеження 50 000 грн. стосується виключно готівкових розрахунків між суб’єктом господарювання та фізичною особою за товари, роботи, послуги та таке обмеження не розповсюджується на розрахунки по виплатах, пов’язаних з оплатою праці співробітників.

У листі ДФС від 30.08.2018 р. № 3780/ІПК/06-30-14-06-14 зазначено: обмеження готівкових розрахунків між підприємством та фізособою в сумі 50 тис. грн стосується винятково розрахунків за товари, роботи. Це обмеження не поширюється на розрахунки з оплати праці, матеріальної допомоги з тимчасової непрацездатності (у т. ч. допомоги по вагітності та пологах) і надання поворотної фінансової допомоги. У листі ДФС від 31.08.2018 р. № 3802/ІПК/26-15-13-09-15 наполягає: підприємства можуть розраховуватися готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами з фізособами у розмірі до 50 тис. грн. включно. Це обмеження не стосується: розрахунків із бюджетами і державними цільовими фондами; добровільних пожертвувань та благодійної допомоги; використання готівки, виданої на відрядження. Тому підприємство може проводити розрахунки протягом одного дня для виплати дивідендів з однією фізособою у розмірі до 50 тис. грн. включно.

НБУ, своєю чергою, в листі від 22.05.2018 р. № 50-0007/28247 зазначив, що обмеження готівкових розрахунків поширюється на виплату зарплати, фінансової допомоги та видачу і повернення підзвітних коштів.

Заповнення касових документів

Запитання

Відповідь

Кількість журналів ПКО/ВКО

Скільки потрібно вести журналів реєстрації ПКО/ВКО?

До передавання в касу бухгалтер зобов’язаний зареєструвати ПКО та ВКО у журналі реєстрації. Ведуть його окремо за прибутковими та видатковими операціями (п. 33 Положення № 148). ВКО, оформлені на підставі видаткових відомостей, реєструють у такому журналі після здійснення зазначених у цих відомостях виплат.

Отже, підприємство веде один журнал реєстрації, у якому реєструє ПКО та ВКО. Після закінчення журналу заводять новий. Так вважають і фіскали (БЗ 109.15).

Підпис, якщо немає головбуха

Хто підписує ПКО/ВКО, якщо немає посади головбуха?

У типових формах ПКО та ВКО передбачено обов’язковість на цих касових документах підпису головного бухгалтера. Водночас пп. 25, 26 Положення № 148 дозволяють ПКО (основну частину і відривну квитанцію) і ВКО замість головного бухгалтера підписувати іншій особі, уповноваженій керівником підприємства. Зрозуміло, це делегування обов’язків має бути оформлено відповідним наказом.

Більш того, обов’язок підписувати ПКО та ВКО замість головного бухгалтера (навіть за наявності такої посади у штатному розписі підприємства) може бути покладено навіть на самого керівника (директора). Жодних винятків у цьому сенсі Положення № 148 не містить. Солідарні з цим і контролери (БЗ 109.15).

Врахуйте! У разі якщо ПКО/ВКО підписаний не головним бухгалтером, а уповноваженою особою, то вносяться прізвище та ініціали тієї особи, яка фактично підписувала такі ордери (лист ДФСУ від 15.05.2018 р. № 2144/6/99-99-14-05-01-15/ІПК)

Керівник за касира

Чи має право керівник виконувати функції касира й підписувати касові документи за себе і за касира?

Згідно з п. 45 Положення № 148 за відсутності у штатному розписі підприємства посади «касир», керівник наказом може покласти такі обов’язки на бухгалтера або іншого працівника. Зрозуміло, з ним має бути укладено договір про повну матеріальну відповідальність.

Обов’язки касира має право виконувати і сам керівник. Жодних заборон із цього приводу в Положенні № 148 немає.

З цим погодилися податківці у БЗ 109.15. У такому разі вони наполягають, щоб керівник ставив свій підпис на касових документах двічі - за себе як керівника і за касира

Адмінштраф за помилки

Чи настає адмінвідповідальність за порушення правил ведення касових документів (виправлення, помилкові записи, відсутність обов’язкових реквізитів)?

Бухгалтер (відповідальна особа, на яку покладено обов’язок з оформлення касових документів) заповнює ПКО і квитанції до них, а також ВКО та видаткові відомості у будь-який спосіб. Головне, щоб він забезпечив належне збереження цих записів протягом установленого для зберігання документів терміну (п. 32 Положення № 148).

Будь-які виправлення в касових ордерах і видаткових відомостях заборонено.

При цьому жодної адміністративної відповідальності для посадових осіб підприємства за порушення правил ведення касових документів КпАП не передбачає (БЗ 109.21).

Але це зовсім не свідчить про те, що підприємство «вийде сухим із води». Тобто що йому вдасться уникнути відповідальності.

Так, якщо у ВКО/видаткових відомостях немає підпису одержувача, то їх не приймають для виведення залишку готівки в касі (п. 27 Положення № 148). Суму такої готівки фіскали приплюсують до залишку в касі за той день, в якому оформлено дефектні видаткові документи (БЗ 109.21). І якщо виявиться, що ліміт каси перевищено, то штрафу в двократному розмірі понадлімітної готівки за ст. 1 Указу № 436 не уникнути

Прибутковий касовий ордер. Готівка з банку

Як правильно оформити ПКО на готівку, отриману з банку?

При отриманні готівки з банку за чеком та оприбуткуванні її в касі підприємства існує один-єдиний нюанс оформлення такої операції - реквізит ПКО «Прийнято від» не заповнюють. Цю вимогу прямо записано в п. 32 Положення № 148. Усі інші реквізити такого ПКО підлягають обов’язковому заповненню (БЗ 109.10). Роблять це в загальному порядку

Видатковий касовий ордер. Виплати непрацівникам

Як видати готівку фізособам - непрацівникам підприємства?

Цю ситуацію регулює п. 27 Положення № 148. У ньому читаємо: фізособам, яких немає в штатному розписі підприємства, готівку видають за ВКО, що виписуються окремо на кожну особу, або ж за окремою видатковою відомістю.

Тобто видачу готівки особам, яких немає в штатному розписі підприємства, здійснюють або за окремим ВКО, або за окремою відомістю

Касова книга. Виправлення в касовій книзі

Чи допускаються виправлення в касовій книзі?

Як свідчить п. 39 Положення № 148, виправлення в касовій книзі не допускаються. Хоча у разі потреби коригування неправильного запису зробити все-таки можна. При цьому Положення № 148 вимагає, щоб усі виправлення були завірені підписами касира та головного бухгалтера/особи, яка його заміщує.

Не заперечують проти цього і податківці (БЗ 109.15)

 


Коментарі