Актуальні питання практики

Законопроект 4101-д

Проектом Закону від 11.11.2020 р. №4101-д пропонуються зміни:

І. Податковий кодекс України. 187.1. Датою податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: … 

б) дата постачання товарів, а в разі експорту товарів – дата оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетинання митного кордону, а для послуг – дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг. Для документів, складених в електронній формі, датою оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг платником податку, вважається дата зазначена у самому документі як дата його складення, незалежно від дати накладення електронного  підпису.

Таким чином, якщо товар відвантажено, наприклад, 15-го числа, а отримано його покупцем, наприклад, 16-го числа і оплата відбудеться після 16-го числа, то датою ПН буде не 15-те число (дата відвантаження), а 16-те число (дата, коли покупець отримав товар і контролює його).

189.9. У разі якщо … с.г. рослини, насадження, тварини ліквідуються за самостійним рішенням платника, така ліквідація розглядається як постачання: - для с.г. рослин, насаджень, тварин – за цінами придбання товарів/послуг, що придбані з ПДВ та використані для вирощування таких с.г. рослин, насаджень, тварин, та які не були включені до вартості інших товарів/послуг, операції з постачання яких підлягають оподаткуванню.

Положення абз. 1-3 цього пункту не застосовується, за умови якщо: …

б) с.г. рослини, насадження ліквідуються у зв’язку з їх знищенням, або загибеллю внаслідок дії непереборної сили, або с.г. тварини ліквідуються у зв’язку з їх загибеллю, падежем, вимушеним забоєм внаслідок дії обставин непереборної сили, внаслідок чого такі рослини, насадження, тварини не можуть використовуватися за первісним призначенням, що підтверджується документами та платник повідомив контролюючий орган про наявність таких обставин, в межах податкової звітності за відповідний податковий період, в якому виникли такі обставини.

Контролюючий орган має право у порядку передбаченому п. 73.3 ст. 73 ПКУ надіслати платнику податків запит про надання документів, що підтверджують наявність обставин, зазначених у п. «а-б» цього пп., не раніше ніж через 30 к.д. з дати отримання відповідного повідомлення. Платники податків зобов’язані подавати документи, визначені в запиті контролюючого органу у порядку за п. 73.3 ст. 73 ПКУ або надати інформацію про терміни їх надання у разі, якщо документи, що підтверджують наявність обставин, зазначених у пунктах «а-б» цього пп., видаються уповноваженою особою. Якщо платник податків не подав документи видані уповноваженою особою (наприклад, сертифікат ТПП, – Авт.) на запит контролюючого органу протягом 180 к.д. з дня отримання такого запиту, то платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання відповідно до абз. 1-3 цього пункту. Якщо у подальшому платник надає контролюючому органу документи, видані уповноваженою особою, такий платник має право відкоригувати податкові зобов'язання.

243.1-243.3. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення підняті на 11,6% (Авт). Наприклад, екоподаток по сушарках на пальному, по фермах.

243.4, п. 32 підрозд. 5 розд. ХХ ПКУ. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить: з 01.07 до 31.12.2021 р. – 15 грн./т, з 01.01 до 31.12.2022 р. – 20 грн./т, з 01.01 до 31.12.2023 р. – 25 грн./т, з 01.01.2024 р. – 30 грн./т (піднята втричі з 10 грн/т).

246. Ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах підняті на 11,6%.

255.5.2. Ставки рентної плати за спеціальне використання підземних вод підняті на 12% порівняно з 2020 р.

266.2.2. Не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ж) будівлі, споруди с.г. товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу "Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства" (код 1271) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, та не здаються не надаються їх власниками в оренду, лізинг, позику, позичку.

Тобто, й надалі можна уникати оподаткування податком на майно при передачі в користування будівель сільгосппризначення третій стороні шляхом укладення договорів управління майном, складського зберігання тощо.

267.2.1. Об’єктом оподаткування транспортним податком є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 200 розмірів мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Тобто, після прийняття цього Закону с. г. товаровиробники будуть платити транспортний податок (25 тис. грн. за рік), якщо вони є власниками нових (до 5 років) легкових автомобілів вартістю понад 1,2 млн. грн. Перелік легкових автомобілів, які оподатковуються транспортним податком у 2021 році, розміщено на вебсайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA.

Розд. ХХ. Підрозд. 10. … 52-2. … Установити мораторій на проведення документальних перевірок платників з обсягом доходу до 20 млн. грн за попередній к. р. на період з 18 березня 2020 року до 01.07.2021 року, крім:

- документальних позапланових перевірок на звернення платника податків;

- документальних позапланових перевірок за пп. 78.1.7 та 78.1.8 п. 78.1 ст. 78 ПКУ (реорганізація, бюджетне відшкодування з ПДВ, Авт.).

Зупиняється перебіг строків давності, передбачених ст. 102 ПКУ:

для документальних перевірок, крім перевірок платників з обсягом доходу до 20 млн. грн. за попередній календарний рік, та фактичних перевірок, на період з 18.03.2020 р. по дату набрання чинності Законом України (законопроектом 4101-д);

для документальних перевірок платників з обсягом доходу до 20 млн. грн. за попередній календарний рік з 18 березня 2020 року до 01.07.2021 року.

Розд. ХХ. Підрозд. 10. … 52-8. … Тимчасово, на період по дату набрання чинності Законом України (законопроектом 4101-д), зупиняється перебіг строків, встановлених:

ст. 56 ПКУ (в частині адміністративного оскарження) щодо скарг платників (крім скарг щодо бюджетного відшкодування ПДВ та/або з від'ємного значення з ПДВ), що надійшли (надійдуть) по дату набрання чинності Законом (законопроектом 4101-д), та/або які не розглянуті станом на 18.03.2020 року. Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків, передбачених ст. 56 ПКУ;

ст. 52 і 53 ПКУ щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій в письмовій формі;

ст. 73 і 78 ПКУ щодо надання платниками відповідей на запити контролюючих органів (крім запитів контролюючих органів щодо бюджетного відшкодування та/або з від’ємного значення з ПДВ), що надійшли платникам податків по дату набрання чинності Законом (законопроектом 4101-д).

ІІ. Закон України від 19.09.2019 р. № 116 про єдину звітність з ЄСВ та ПДФО. (ця норма вже діє з 01.01.2021 р. згідно Закону №466 від 16.01.2020 р.)…

124.1. У разі якщо платник не сплачує узгоджену суму зобов'язання протягом строків за ПКУ, такий платник притягується до штрафу:

при затримці до 30 к. д. включно, наступних за останнім днем строку сплати зобов'язання, - 10 5 % погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 к. д., наступних за останнім днем строку сплати суми зобов'язання, - 20 10 % погашеної суми податкового боргу.

124.3. Діяння, передбачені п. 124.1, 124.2 цієї статті вчинені умисно, -

тягнуть за собою накладення штрафу 25 % від суми несплаченого (несвоєчасно сплаченого) грошового зобов'язання.

124.4. Діяння, вчинені повторно протягом 1095 к.д. або які призвели до прострочення сплати грошового зобов'язання на строк більше 90 к. д., -

тягнуть за собою накладення штрафу 50 % від суми несплаченого (несвоєчасно сплаченого) грошового зобов'язання.

 


Коментарі