Актуальні питання практики

З 16 липня діють нові норми поновлення договору оренди землі

Законом від 05.12.2019 р. № 340-IX з 16.07.2020 р. нові правила.

Ст. 33 Закону України «Про оренду землі». Орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов’язаний повідомити про це орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі, але не пізніш як за один місяць до закінчення строку дії договору оренди землі. У разі смерті орендодавця до закінчення строку дії договору оренди землі орендар, який має намір скористатися переважним правом на новий строк, зобов’язаний повідомити про це спадкоємця ділянки протягом 1-го місяця з дня, коли йому стало відомо про перехід права власності.

До листа-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк орендар додає проект договору.

Орендодавець у місячний строк розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом договору оренди і в разі відсутності заперечень укладає договір оренди. У разі оренди земель державної та комунальної власності укладення договору здійснюється на підставі рішення органу, уповноваженого здійснювати передачу земельних ділянок у власність або користування.

У ст. 126-1 ЗКУ встановлено, що умова про поновлення договору оренди землі має встановлюватись в самому договорі.

При цьому, якщо мова йде про земельну ділянку комунальної або державної власності, то сторонам заборонено встановлювати умову щодо поновлення договору землі, окрім випадків, якщо на таких земельних ділянках розташовані будівлі або споруди, що перебувають у власності користувача або набувача права користування земельною ділянкою.

Тобто, автоматично поновити договір оренди землі комунальної або державної власності на новий строк не можна. Автоматично можна поновити договори оренди землі у фізосіб-пайовиків.

Щодо приватних земель, то за ст. 126-1 ЗКУ у разі якщо договір містить умову про його поновлення після закінчення строку, на який його укладено, цей договір поновлюється на такий самий строк і на таких самих умовах.

Договір вважається поновленим без вчинення сторонами договору письмового правочину про його поновлення та у разі відсутності заяви однієї із сторін про виключення з Держреєстру речових прав відомостей про поновлення договору.

У разі якщо сторона договору бажає скористатися правом відмови від поновлення договору, вона має не пізніш як за місяць до дати закінчення дії такого договору, подати до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно заяву про виключення з цього реєстру відомостей про поновлення договору.

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» у разі відсутності заяви про виключення з Державного реєстру прав відомостей про поновлення договору до закінчення строку дії договору, за умови його поновлення після закінчення строку дії договору, державна реєстрація речового права продовжується на той самий строк за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав.

Заява про держреєстрацію припинення речового права на земельну ділянку, похідного від права власності, незалежно від наявності чи відсутності відомостей про поновлення договору може бути подана в будь-який час до припинення такого права.

Отже, рекомендуємо аграріям в договорах (після 16.07.2020 р.) встановлювати автоматичне їх поновлення: «У разі, якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору, такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором. Договір вважається поновленим без вчинення сторонами договору письмового правочину про його поновлення та у разі відсутності, не пізніш як за місяць до дати закінчення дії такого договору, подання заяви однієї із сторін про виключення з Держреєстру речових прав відомостей про поновлення договору».


Коментарі