Актуальні питання практики

Як розпаювати землю на праві постійного користування між членами ФГ?

Постійне користування дає право володіння і користування, а не право розпорядження. Тому Голова ФГ із правом постійного користування, для розпаювання землі між членами ФГ повинен пройти два етапи:

Етап І. Звернутись до органу, який розпоряджається землею за межами населеного пункту (це Головне Управління Держгеокадастру, ст. 122 ЗКУ) з клопотанням на розробку проекту землеустрою щодо поділу земельної ділянки на земельні частки (паї) в розмірі середньої частки (паю). Додати до звернення документи: Статут, державний акт на право постійного користування, посвідчення осіб членів ФГ.

Етап ІІ. Після отримання Дозволу щодо технічної документації на встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості 1) розробляється проект землеустрою, в якому здійснюється поділ земельної ділянки; 2) в Державному земельному кадастрі реєструються земельні ділянки для ведення ФГ і отримується Витяг з ДЗК на кожного члена ФГ; 3) в Реєстрі речових прав на нерухоме майно за кожним членом реєструється речове право приватної власності на земельну ділянку.

 


Коментарі