Актуальні питання практики

ВКО при здачі готівки до банку

У роз’ясненні НБУ від 12.06.18 р. №50-0007/32326 було зроблено такий висновок: «У разі оформлення ВКО для здавання готівки до банку в реквізиті «Видати» зазначається прізвище, ім'я, по батькові касира або іншого працівника підприємства, відповідального за здавання готівки до банку».

Тож, з огляду на норми п. 32 Положення №148, правильно заповненим ВКО буде вважатися такий, в якому всі реквізити крім «Одержав», «Дата», «Сума», «Підпис одержувача», дані документа, що засвідчує особу отримувача, будуть заповнені.

При заповненні графи «Видати» при оформленні видаткової відомості слід вказувати прізвище, ім’я та по батькові особи, на яку оформлена видаткова відомість на виплату заробітної плати.

У серпні 2018 року на своєму сайті НБУ надав офіційні роз’яснення щодо заповнення касових документів.

Нумерація ПКО (у реквізиті "Прибутковий касовий ордер № ___ від "___" __________ 20__ року") може здійснюватися в хронологічному порядку з початку кожного наступного місяця в порядку зростання з номера "1" протягом календарного місяця та закінчуватися в кінці місяця відповідним номером.

Наприклад: 01.03.2018 – № 1, № 2, № 3; 02.04.2018 – № 1, № 2, № 3 і т. д.

Аналогічно може здійснюватися і нумерація видаткових касових ордерів (у реквізиті "Номер документа").

У прибутковому та видатковому касових ордерах у графі "Керівник", "Головний бухгалтер", у разі їх підписання уповноваженою особою підприємства, має бути зазначено прізвище та ініціали уповноваженої особи підприємства. 


Коментарі