Актуальні питання практики

Виправлення помилок з НГО в Декларації ЄП 4 групи

Якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 ПКУ) платник податків самостійно (у т. ч. за результатами електронної перевірки) виявляє помилки у раніше поданій ним декларації, він повинен (п. 50.1 ПКУ):

- або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі 3 % такої суми до подання цього розрахунку;

- або відобразити суму недоплати в декларації з ЄП, що подається за податковий період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5 %.

Згадані вище штрафи не застосовуються, якщо нову декларацію з виправленими показниками подано до закінчення граничного строку подання декларації за цей звітний період.

Для уточнення суми ЄП сільгосппідприємству слід подати протягом 20 к.д. місяця, що настає за звітним періодом (кварталом), такі декларації: 

- уточнюючу загальну – до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням;

- уточнюючу звітну – за місцем розташування земельної ділянки.

Якщо ж уточнюються показники раніше поданої декларації у зв’язку з виправленням допущених помилок або в уточнюючій декларації виправляються податкові зобов’язання (збільшуються) звітного періоду (кварталу), строк сплати яких уже минув, то сільгосппідприємство повинне нарахувати собі штраф у розмірі 3 % суми недоплати та пеню.

Граничні терміни сплати ЄП 4 групи у 2019 році такі: до 30 квітня (1 квартал), до 30 липня (2 квартал), до 30 жовтня (3 квартал) і до 30 січня 2020 року (4 квартал.).

Розглянемо випадок, коли с.г. товаровиробник у лютому 2019 року задекларував суму ЄП 4 групи за 2019 рік по Довідках про НГО 1 гектара землі по сільській/селищній раді. Потім товаровиробник отримав Витяги по кожній земельній ділянці та Відмови по НГО земельних ділянок. Можливі такі ситуації.

Приклад до ситуації 2. У Податковій декларації платника єдиного податку четвертої групи на 2019 рік ТОВ «Світанок» розрахувало податок, виходячи з НГО одиниці площі по Довідці земельного відділу про НГО одиниці площі по сільській раді від 18 січня 2019 року.

Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи (фрагмент)

 

№ з/п 

Категорія земель

 

 

 

 

 

Площа земельної ділянки

 

 

 

 

 

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки

Ставка податку (% до нормативної грошової оцінки земельної ділянки)

 

 

 Річна сума податку

(к. 3 х к. 4 х к. 5 / 100)

 

 

 

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

IV квартал

к. 6 х 10/100/ (кількість календарних

 днів у кварталі) х (кількість календарних

 днів користування

та/або володіння землею)7

к. 6 х 50/100/ (кількість календарних днів у кварталі) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)7

к. 6 х 30/100/ (кількість календарних днів у кварталі) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Землі сільськогосподарського призначення  (сільськогосподарські угіддя, у тому числі для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті)

1.1.18

Рілля, всього

10,0000

31546,37

0,95

2996,91

299,69

299,69

1498,45

899,08

….

3

Нараховано на 2019 рік, усього (сума р. 1, 2 к. 7-10)

2996,91

299,69

299,69

1498,45

899,08

 

 

Відомості про наявність земельних ділянок (фрагмент)

 

№ з/п

Категорія земельних ділянок

Документи, які засвідчують/ підтверджують право власності та/або користування земельними ділянками

Державна реєстрація

 

 

Кадастровий номер земельної ділянки

(у разі  наявності)

Місце розташування земельної(их) ділянки(ок)

 

Площа земельної ділянки

право користування, у т.ч. на умовах оренди 

право власності

(серія та номер документа)

дата

(дд.мм.рррр)

номер

код регіону

код органу місцевого самоврядуван­ня за КОАТУУ

номер документа

дата укладання

(дд.мм.рррр)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Сільськогосподарські угіддя:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

рілля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.13

 

27

04.10.2017

КН 14595951

09.10.2017

926808532204

3220484100:01:001:0018

10

3210300000

2,4340

1.1.23

 

75

17.08.2016

СК 25689725

25.08.2016

686308252248

3270481130:01:061:0028

10

3210300000

4,256

1.1.33

 

138

24.01.2018

ТЗ 86245768

30.01.2018

265897525645

325689630:01:021:0586

10

3210300000

3,3100

….

1.1.0

Всього

х

х

х

х

х

х

х

х

10,0000

Після надходження Витягів про НГО по кожній земельній ділянці Підприємство виявило, що нормативно-грошова оцінка землі у двох Витягах більша, ніж по Довідці по сільській раді. Ще по одній земельній ділянці замість Витягу про НГО Підприємство отримало Довідку про відсутність НГО на цій земельній ділянці. Підприємство вирішило подати Уточнюючі Декларації ЄП 4 групи (за місцем реєстрації Підприємства – тип декларації «03. Уточнююча загальна» та за місцезнаходженням земельної ділянки – тип Декларації «06. Уточнююча звітна»). Для розрахунку ЄП 4 групи по земельній ділянці, в якої відсутня НГО, було взято середню оцінку ріллі по області (Київська область – 26 531 грн., лист ДФС від 17.05.2018 р. № 17093/6/99-99-15-01-01-15).

Дані Відомості про наявність земельних ділянок до Уточнюючої загальної та Уточнюючої звітної Декларацій платника ЄП 4 групи не змінились. Самі Декларації набудуть наступного вигляду.

Податкова декларація платника єдиного податку четвертої групи (фрагмент)

№ з/п 

Категорія земель

 

 

 

 

 

Площа земельної ділянки

 

 

 

 

 

Нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки

Ставка податку (% до нормативної грошової оцінки земельної ділянки)

 

 

 Річна сума податку

(к. 3 х к. 4 х к. 5 / 100)

 

 

 

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

IV квартал

к. 6 х 10/100/ (кількість календарних

 днів у кварталі) х (кількість календарних

 днів користування

та/або володіння землею)7

к. 6 х 50/100/ (кількість календарних днів у кварталі) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)7

к. 6 х 30/100/ (кількість календарних днів у кварталі) х (кількість календарних днів користування та/або володіння землею)7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Землі сільськогосподарського призначення  (сільськогосподарські угіддя, у тому числі для сільськогосподарських товаровиробників, які спеціалізуються на виробництві (вирощуванні) та переробці продукції рослинництва на закритому ґрунті)

1.1.18

Рілля, всього

2,4340

33546,37

0,95

775,69

77,57

77,57

387,84

232,71

1.1.28

Рілля, всього

4,256

34451,25

0,95

1392,93

139,29

139,29

696,47

417,88

1.1.38

Рілля, всього

3,3100

26531,00

0,95

834,27

83,43

83,43

417,13

250,28

3

Нараховано на 2019 рік, усього (сума р. 1, 2 к. 7-10)

3002,89

300,29

300,29

1501,44

900,87

49

Нараховано на 2019  рік за даними раніше поданої декларації

(р. 3 декларації, що уточнюється)

299,69

299,69

1498,45

899,08

59

Нараховано до збільшення податкового зобов’язання  на 2019 рік  на періоди, за якими не настав термін сплати (позитивне значення

(р. 3 - р. 4))

 

 

 

 

69

Нараховано до зменшення податкового зобов’язання на 2019 рік 

на періоди, за якими не настав термін сплати (позитивне значення

(р. 4 - р. 3))

 

 

 

 

79

Розмір заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів або періодів поточного року, за якими минув термін сплати

0,60

0,60

2,99

1,79

89

Розмір завищення податкового зобов’язання минулих податкових періодів або періодів поточного року, за якими минув термін сплати

 

 

 

 

99

Сума штрафу (к. 7 – 10 р. 7 х 3 % або 5 %)

0,18

1010

Сума пені

 

9 Рядки  4 – 9 та 11 заповнюються у разі уточнення податкових зобов’язань. Сума штрафу (рядок 9) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту „а” або „б” пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України.

 

10 Сума пені (рядок 10) нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 та абзацу другого пункту 129.4 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України.

 

До речі, якщо сіножаті, пасовища використовуються, як рілля, і на них є Витяги про НГО сіножатей, пасовищ, то рекомендуємо все ж таки платити ЄП 4 групи з середньої оцінки ріллі по області.

Сплата плати за землю та ЄП 4 групи по ділянках, НГО яких не проведено

 

У листі від 17.05.2018 р. № 17093/6/99-99-15-01-01-15 ДФС України зазначає, що оскільки статтею 277 ПКУ визначено загальний підхід щодо оподаткування земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів, оцінку яких не проведено, а саме із застосуванням Оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, тому для обчислення податкових зобов’язань із земельного податку та єдиного податку четвертої групи застосовуються середні показники Оцінки одного гектара угідь в регіонах України (у розрізі областей), що оприлюднені на офіційному сайті Держгеокадастру (land.gov.ua/icat/otsinka-zemel), а також на офіційному порталі ДФС у розділі Довідники (sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/325490.html).

 


Коментарі