Актуальні питання практики

Соціальні стандарти

Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020 р. № 1082-IX з 1 січня 2021 року мінімальна зарплата становить 6 000 грн. (у погодинному розмірі – 36,11 грн. (н-д, у січні 2021 р. при 151 год мінімалка: 151 х 36,11 = 5452,61 грн.), з 1 грудня – 6500 грн. (39,12 грн./год). Прожитковий мінімум для працездатних осіб змінюватиметься: з січня по червень він становитиме 2 270 грн., з 1 липня по листопад – 2 379 грн., з 1 грудня – 2 481 грн. Мінімальний посадовий оклад (місячна тарифна ставка) у 2021 році 2270 грн. Мінімальна годинна ставка у 2021 році 13,66 грн. (2 270 грн. (п.м.п.)*12 міс./1994 год (норма тривалості робочого часу на 2021 рік).

Cтавки ПДФО на деякі види доходів у 2021 році

Вид доходу

Ставка ПДФО

ПКУ

Сума нецільової благодійної допомоги, у т. ч. матеріальної, що надається на користь платника протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абз. 1 пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ на 1 січня такого року (неоподатковувана сума 3 180 грн. = 2 270*1,4)

18% суми перевищення

пп. 170.7.3

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника або члена сім’ї фізособи 1-го ступеня споріднення, за умови документального підтвердження витрат на надання допомоги (не оподатковується вся сума допомоги)

18% суми без документів

165.1.19

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем, як допомога на поховання платника (неоподатковувана сума 6 360 грн. = 2 270*1,4*2)

18% суми перевищення

пп. «б»
пп. 165.1.22

Вартість дарунків, У ЧАСТИНІ, що не перевищує 25 % однієї мінімальної зарплати на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (неоподатковувана сума 1 500,00 грн. = 6 000*25%)

18% суми перевищення на 1,219512

пп. 165.1.39,

п. 164.5,

ЗIР (103.02)

Доходи у вигляді дивідендів, нарахованих не платниками податку на прибуток (наприклад, дивіденди, нараховані платниками ЄП 4-ї групи)

9%

пп. 167.5.4

Доходи у вигляді дивідендів, нарахованих платниками податку на прибуток

5%

пп. 167.5.2

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у т. ч. на реабілітацію інвалідів, на території України платника та/або членів його сім’ї 1-го ступеня споріднення, які надаються роботодавцем – платником податку на прибуток один раз на рік, якщо вартість путівки (розмір знижки) не більше 5 мінімалок на 1 січня звітного року

(неоподатковувана вартість у 2021 році 30 000 грн.)

18% на 1,219512 для платників ЄП 4-ї групи

пп. 165.1.35

Сума, сплачена юр- або фізособою вітчизняним вищим та професійно-технічним навчальним закладам на здобуття освіти, підготовку платника, але не вище 3-х мінімалок на 1 січня звітного року за кожний місяць навчання фізособи (неоподатковувана сума 18 000 грн. = 6 000*3)

18% суми перевищення на 1,219512

пп. 165.1.21,
п. 164.5

Розрахунок єдиного соціального внеску у 2021 році

Показник

Як розраховується

Сума, грн

Мінімальна база нарахування ЄСВ за місяць

6 000,00 (січень-листопад)

6500,00 (грудень)

Мінімальний страховий внесок

МЗП х 22%

1 320,00 (січень-листопад)

1 430,00 (грудень)

Мінімальний внесок штатного працівника-інваліда на повній ставці

МЗП х 8,41%

504,60 (січень-листопад)

546,65 (грудень)

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ

МЗП х 15

90 000,00 (січень-листопад)

97 500,00 (грудень)

Максимальний розмір нарахування ЄСВ на місяць

90 000,00 грн х 22%

97 500,00 грн х 22%

19 800,00 (січень-листопад)

21 450,00 (грудень)

Максимальний страховий внесок працівника-інваліда

90 000,00 грн х 8,41%

97 500,00 грн х 8,41%

7 569,00 (січень-листопад) 8 199,75 (грудень)

Єдиний соціальний внесок з членів фермерських господарств

Строк сплати

За квартал внесок, грн

Пільга зі сплати ЄСВ

мінімальний

максимальний

До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня 2022 р.)

3 960 (січень-листопад)

4 070 (грудень)

19 800 (січень-листопад)

21 450 (грудень)

Звільняються від сплати за себе ЄСВ особи, які отримують 1) пенсію за віком або 2) за вислугу років, або є 3) особами з інвалідністю, або 4) досягли віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, та отримують пенсію або соціальну допомогу

Розрахунок лікарняних, декретних, аліментів, індексації у 2021 році

Обмеження

Сума виплат, грн

Максимальний розмір лікарняних на день (якщо працівник за останні 12 місяців не має 6 і більше місяців страхового стажу) (з 01.01 до 30.11.2021)

197,11 грн. (6 000,00 грн. ÷ 30,44)

Мінімальний розмір декретних на день

(з 01.01 до 30.11.2021)

Середня ЗП за 1 календарний день = 197,11 грн. (6 000,00 грн. ÷ 30,44)

Максимальний розмір декретних на день (якщо працівниця за останні 12 місяців не має 6 і більше місяців страхового стажу) (з 01.01 до 30.11.2021)

Не більше двократного мінімального розміру 394,22 грн. = 197,11 грн.*2

Максимальний розмір лікарняних та декретних на місяць (з 01.01 до 30.11.2021)

90 000,00 грн.

Максимальний розмір лікарняних та декретних на день (з 01.01 до 30.11.2021)

2 956,64 грн. (90 000,00 грн. ÷ 30,44)

Мінімальний гарантований розмір аліментів на місяць на дитину віком до 6 років (з 01.01 до 30.06.2021)

50% прожиткового мінімуму на дитину (960,50 грн. = 1 921 грн.*50%)

Мінімальний гарантований розмір аліментів на місяць на дитину віком від 6 до 18 років (з 01.01 до 30.06.2021)

50% прожиткового мінімуму на дитину (1 197,50 грн. = 2 395 грн.*50%)

З 01.12.2020 р. індексується зарплата в межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 01.01 до 30.06.2021)

2 270

Розмір ПСП і граничний розмір доходу для її застосування у 2021 році

Категорії осіб, що можуть скористатись правом зменшення суми місячного оподатковуваного доходу у вигляді зарплати на суму ПСП з ПДФО (ст. 169 ПКУ)

Розмір ПСП з ПДФО (у відсотках до загального розміру ПСП)

Сума ПСП з ПДФО, грн (до зарплати за місяць, а не до авансу (103.08.01 ЗІР)

Граничний розмір доходу для застосування податкової соціальної пільги, грн.

Для будь-якого платника податку (пп. 169.1.1 ПКУ)

100%

1 135,00

3 180,00

Для платника, який утримує двох чи більше дітей до 18 років, – на кожну дитину (пп. 169.1.2 ПКУ)

100%

1 135,00 х кількість дітей

одному з батьків 3 180,00 х кількість дітей

Максимальний розмір неоподатковуваних добових без документального підтвердження у 2021 році

Країна відрядження

Неоподатковуваний розмір добових витрат з розрахунку на кожен день відрядження у 2021 році

Україна

Не більше 600,00 грн (не більше 0,1 МЗП на 1 січня 2021 року)

Закордон

Не більше 80 євро (за обмінним курсом НБУ)


Коментарі