Актуальні питання практики

Соціальні стандарти

Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 р. №2629-VIII з 1 січня 2019 року мінімальна зарплата становить 4 173 грн. (у погодинному розмірі – 25,13 грн.). Прожитковий мінімум для працездатних осіб змінюватиметься: з січня по червень він становитиме 1 921 грн., з 1 липня – 2 007 грн., з 1 грудня – 2 102 грн. Мінімальний посадовий оклад (місячна тарифна ставка) у 2019 році 1921 грн., Мінімальна годинна ставка у 2019 році 11,57 грн. (при нормі тривалості робочого часу 1993,0 год.).

Cтавки ПДФО на деякі види доходів у 2019 році

Вид доходу

Ставка податку

Стаття (пункт, підпункт) ПКУ

Сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами - юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року (неоподатковувана сума 2 690 грн. = 1 921*1,4)

18% суми перевищення

пп. 170.7.3

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку або члена сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням платника податку, за умови документального підтвердження витрат, пов’язаних із наданням зазначеної допомоги (не оподатковується вся сума допомоги)

18% суми без документаль-ного підтверд-ження

165.1.19.

Кошти або вартість майна (послуг), що надаються роботодавцем, як допомога на поховання платника податку (неоподатковувана сума 5 380 грн. = 1 921*1,4*2)

18% суми перевищення

пп. «б»
пп. 165.1.22

Вартість дарунків (а також призів переможцям та призерам спортивних змагань), У ЧАСТИНІ (нове з 01.01.2019 р.), що не перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових виплат у будь-якій сумі (неоподатковувана сума 1043,25 грн. = 4 173*25%)

18% суми перевищення на 1,219512

пп. 165.1.39,

п. 164.5,

ЗIР (підкатегорія 103.02)

Доходи у вигляді дивідендів, нарахованих суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток

9%

пп. 167.5.4

Доходи у вигляді дивідендів, нарахованих резидентами – платниками податку на прибуток підприємств

5%

пп. 167.5.2

Вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у тому числі на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або членів його сім’ї першого ступеня споріднення, які надаються його роботодавцем – платником податку на прибуток підприємств безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) один раз на календарний рік, за умови, що вартість путівки (розмір знижки) не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року

(неоподатковувана вартість у 2019 році 20 865 грн.)

18% на 1,219512 для платників ЄП 4-ї групи

пп. 165.1.35

Сума, сплачена будь-якою юридичною або фізичною особою на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів на здобуття освіти,  підготовку чи перепідготовку платника податку, але не вище трикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за кожний повний або неповний місяць навчання, підготовки чи перепідготовки такої фізичної особи (неоподатковувана сума 12 519 грн. = 4 173*3).

Вимог, що учень повинен бути працівником підприємства і зобов’язаний відпрацьовувати 3 роки, не встановлено

18% суми перевищення на 1,219512

пп. 165.1.21,
п. 164.5

Розрахунок єдиного соціального внеску у 2019 році

Показник

Як розраховується

Сума, грн

Мінімальна база нарахування ЄСВ за місяць

4173,00

Мінімальний страховий внесок

МЗП х 22%

918,06

Мінімальний страховий внесок працівника-інваліда

МЗП х 8,41%

350,95

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ

МЗП х 15

62595,00

Максимальний розмір нарахування ЄСВ на місяць

62595,00 грн х 22%

13770,90

Максимальний страховий внесок працівника-інваліда

62595,00 грн х 8,41%

5264,24

Єдиний соціальний внесок з членів фермерських господарств

Строк сплати

Мінімальний страховий внесок, грн.

Пільга зі сплати ЄСВ

за місяць

за квартал

До 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок (19 квітня, 19 липня, 19 жовтня, 19 січня)

918,06

2754,18

Звільняються від сплати ЄСВ за себе, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу

Макс./міс. – 62595

Розрахунок лікарняних, декретних, аліментів у 2019 році

Обмеження

Сума виплат, грн

Максимальний розмір лікарняних на день (якщо працівник за останні 12 місяців не має 6 і більше місяців страхового стажу)

137,09 грн. (4173,00 грн. ÷ 30,44)

Мінімальний розмір декретних на день

Середня ЗП за 1 календарний день = 137,09 грн. (4173,00 грн. ÷ 30,44)

Максимальний розмір декретних на день (якщо працівниця за останні 12 місяців не має 6 і більше місяців страхового стажу)

Не більше двократного мінімального розміру 274,18 грн. = 137,09 грн.*2

Максимальний розмір лікарняних та декретних на місяць

62595,00 грн.

Максимальний розмір лікарняних та декретних на день

2056,34 грн. (62595,00 грн. ÷ 30,44)

Мінімальний гарантований розмір аліментів на місяць на дитину віком до 6 років (з 01.01 до 30.06.2019)

50% прожиткового мінімуму на дитину (813,00 грн. = 1626 грн.*50%)

Мінімальний гарантований розмір аліментів на місяць на дитину віком від 6 до 18 років (з 01.01 до 30.06.2019)

50% прожиткового мінімуму на дитину (1013,50 грн. = 2027 грн.*50%)

Розмір ПСП і граничний розмір доходу для її застосування у 2019 році

Категорії осіб, що можуть скористатись правом зменшення суми місячного оподатковуваного доходу у вигляді зарплати на суму ПСП з ПДФО (ст. 169 ПКУ)

Розмір ПСП з ПДФО (у відсотках до загального розміру ПСП*)

Сума ПСП з ПДФО, грн (до зарплати за місяць, а не до авансу (103.08.01 ЗІР)

Граничний розмір доходу для застосування податкової соціальної пільги, грн**

Для будь-якого платника податку (пп. 169.1.1 ПКУ)

100%

960,50

2690,00

Для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, – з розрахунку на кожну таку дитину (пп. 169.1.2 ПКУ)

100%

960,50 х кількість дітей

одному з батьків 2690,00 х кількість дітей

Максимальний розмір неоподатковуваних добових без документального підтвердження у 2019 році

Країна відрядження

Неоподатковуваний розмір добових витрат з розрахунку на кожен день відрядження у 2019 році

Україна

Не більше 417,30 грн*

Закордон

Не більше 80 євро**

* Не більше 0,1 МЗП на 1 січня 2019 року.
** За кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, з розрахунку за кожен такий день

 

 


Коментарі