Актуальні питання практики

Приклади виправлення помилок у новій єдиній звітності ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Поданим і прийнятим до граничного строку подання вважається звіт, який прийнятий контролюючим органом та пройшов всі контролі, у тому числі під час завантаження до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб, залишається чинним під час прийняття наступного звіту за такий звітний період.

Тому подавати такий звіт потрібно за три дні до граничного терміну, щоб встигнути виправити помилки, виявлені після проходження контролю.

Приклад 1.

Подано «Звітний» тип єдиної звітності і допущено помилку в сумі нарахованої працівнику зарплати: зазначено 10 000 грн., а треба було 14 000 грн. Відповідно зміняться і суми ЄСВ, ПДФО та ВЗ.

Якщо подається не лише основна частина, а й додатки, про це треба зазначити в основній частині. Додатки, інформація щодо яких не коригується, у рядку 06 не вказуються та відповідно не подаються.

Варіант 1. Строк не закінчився, подається тип «Звітний новий»:

А) в основній частині звіту в розд. І відображається лише різниця. У рядках 1 та 2 покажеться 4000 грн, а у рядку 3 – 880 грн. Звітний період буде той самий, порядковий номер звіту – наступний, рядки 4 та 5 не заповнюються;

Б) в додатку Д1 зазначаються дані лише щодо працівника, по якому виправляється інформація: в першому рядку повторюються ті дані, які вже зазначено у попередньому звіті, у графі 25 проставляється «1» на виключення, в другому наводяться правильні дані, у графі 25 проставляється «0» на додавання;

В) аналогічні дії проводяться у додатку 4ДФ – виключається один рядок і додається другий.

Варіант 2. Строк закінчився, подається тип «Уточнюючий»:

А) і В) в основній частині звіту в розд. І та у додатку 4ДФ все буде аналогічно до «Звітного нового» типу;

Б) у додатку Д1 буде один на додавання і показати треба буде лише різницю із повторенням «недоходних» даних про працівника та із зазначенням у графі 16 і 17 суми збільшення доходу 4000 грн., а у графі 20 – суми збільшення ЄСВ 880 грн. При цьому у графі 09 зазначається код типу нарахувань 2.

Виправлення минулих помилок у поточному звіті. Приклад 2:

А) в розд. І основної частині звіту, крім даних звітного кварталу, зазначається у рядку 4 (і в службовому рядку 4.1) сума ЄСВ 880 грн. При цьому значення рядка 4 увійде у загальний підсумок звіту – він враховується при визначенні суми ЄСВ до сплати в рядках 7 та 8.

У якій би графі не було показано суми, нараховані у минулому звітному періоді, це не буде помилкою – точно місяць та рік нарахування буде відображено в Д1;

Б) в додатку Д1, крім даних поточного кварталу, зазначаються окремим рядком дані працівника, щодо якого виправляється інформація. Буде один рядок на додавання і показати треба буде лише різницю із повторенням «недоходних» даних про працівника, із зазначенням у графі 09 коду типу нарахувань 2, у графі 10 – місяця та року, у якому були здійснені нарахування, у графі 16 і 17 суми збільшення доходу 4000 грн., а у графі 20 – суми збільшення ЄСВ 880 грн.;

В) у додатку 4ДФ відобразити в поточній формі доходи і податки минулих періодів не вийде. Для 4ДФ доведеться подавати уточнюючий звіт.

Виправлення помилок у старих формах звітів. У рядку «Військовий збір» під час проведення коригування 4ДФ за минулі періоди зазначається період, за який була подана звітність, що коригується. При цьому коригування показників за періоди до 01.01.2021 р. у розд. I графи 5а, 5 не заповнюються. Для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Військовий збір – виключення» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію.

 


Коментарі