Актуальні питання практики

Приклад розрахунку МПЗ (для ЄП 4-ї групи)

Розрахунок МПЗ у лютому 2023 р. за 2022 р.

Показник

Податкове навантаження на 1га

Доплата ЄП 4-ї гр. на 1 га

Доплата ЄП 4-ї гр. з загальної площі

Площа ділянок, орендованих у ФО і ОТГ/га

503

     

НГО ділянок, з яких сплачується ЄП 4-ї гр.

12 836 592

     

Середня НГО 1 га

25 520

     

Критерій МПЗ за ставкою 4%

513 464

1021

   

Фактично сплачені податки у 2022 році

       

Податок на додану вартість

507 352

     

ПДФО з доходу найманих працівників

206 979

     

ВЗ з доходу найманих працівників

14 528

     

ЄСВ з доходу найманих працівників

249 516

     

Єдиний податок 4-ї групи

101 576

     

ПДФО з доходу пайовиків

113 302

     

ВЗ з доходу пайовиків

9 996

     

Орендна плата за землі державної/комунальної власності (20%)

15 131

     

ПДФО/ВЗ з дивідендів

97 500

 

 

 

Всього, грн.

461 512

918

103

51 952

Всього, % від НГО

3,60

     

Коментарі