Актуальні питання практики

Правила заповнення Податкового розрахунку ПДФО/ВЗ/ЄСВ

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізосіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (J0500106), затверджений наказом Мінфіна від 15.12.2020 р. №773 (чинний з 01.01.2021 р.), подається щокварталу (протягом 40 к.д. після закінчення звітного кварталу, за 1 квартал – до 11 травня 2021 року).

Розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи податковий агент та незалежно від того чи виплачені суми ЄСВ після їх нарахування (11.03.2021 р. ГУ ДПС в Івано-Франківській області).

Податковий розрахунок (заголовна частина)

06

Інформація про додатки, що додаються до Розрахунку та є його невідємною частиною

к-ть додатків

к-ть арку-
шів

061

Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам

 

 

064

Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору

 

 

065

Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби

 

 

066

Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства

 

 

091

Роботодавець

 

10

Штатна чисельність працівників, усього в розрізі місяців звітного кварталу (в цілих одиницях)

1

2

3

101

Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період, осіб

 

 

 

у т. ч.

102

працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, осіб

 

 

 

103

працівників, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню

 

 

 

104

Облікова кількість штатних працівників

 

 

 

105

Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату

 

 

 

108

Жінок

 

 

 

109

Чоловіків

 

 

 

110

Кількість створених нових робочих місць у звітному періоді

 

 

 

У поданих звітів є власна нумерація (рядок 02 основної частини звіту). Номер звіту вказується в хронологічному порядку незалежно від його типу.

Наприклад, якщо вже подано «Звітний» тип звіту за 1 квартал, і до закінчення строку подання (до 11 травня) подано «Звітний новий», то номер такого звітного нового буде 2 (незважаючи на те, що це один звітний період).

В основній частині звіту є рядок 06, у якому треба зазначити («х»), які саме додатки подаються, вказати кількість додатків і кількість їх аркушів.

У рядку 091 слід зазначити «Роботодавець».

Відобразити слід також буде середньооблікову кількість штатних працівників у розрізі:

- місяців кварталу. Так, у службових рядках 10 передбачено три графи, які так і пронумеровані (1, 2, 3) за номером місяця у кварталі;

- категорій працівників. Окремі службові рядки передбачено для наведення даних про працівників взагалі, про осіб з інвалідністю і про осіб, які мають додаткові гарантії з працевлаштування.

У розрізі місяців кварталу треба навести дані про облікову кількість штатних працівників. Облікова кількість наводиться на певну дату, а середньооблікова – в середньому за період. Яку дату брати для наведення показника облікової кількості, в Порядку складання звіту не зазначено.

У рядку 105 зазначається кількість застрахованих осіб певної категорії. 

Таблична частина звіту складається з трьох розділів. Звичайні роботодавці заповнюють лише розділ І «Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу» (табл. 1 Звіту з ЄСВ).

Код

I. Нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу

1

2

3

 

 

 

1

Загальна сума нарахованого доходу

 

 

 

2

Сума нарахованого доходу у межах максимальної величини, на яку нараховується єдиний внесок

 

 

 

3

Нараховано єдиного внеску

 

 

 

4

Донараховано та/або доутримано єдиного внеску у звязку з виправленням помилок та/або уточненням

 

 

 

5

Сума пені, яка нарахована платником єдиного внеску самостійно

 

6

Сума на яку зменшено суму нарахувань та або утримань з єдиного внеску у звязку з виправленням помилки та/або уточненням

 

 

 

7

Загальна сума єдиного внеску, що підлягає сплаті

 

 

 

Податковий розрахунок має 6 додатків, з яких 4 основних:

- додаток 1 (Д1) – «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам)» (J0510106). Якщо потрібно виправити помилки до закінчення строку подання звітності, то потрібно буде подати Д1 з типом «Звітний новий» або «Уточнюючий» (після граничного терміну) і тільки за рядками, які виправляються, додаються, вилучаються.

Для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданого (прийнятого) Д1, потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 25 указати «1» – на виключення рядка. Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи та у графі 25 указати «0» – на введення рядка. Сумові помилки в Д1 виправляються через коди типу нарахувань 2 – збільшення бази та 3 – зменшення бази нарахування ЄСВ;

- додаток 4 (4ДФ) – «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого ПДФО та ВЗ» (J0510406). До 01.01.2021 р. це форма № 1ДФ, в якій персоналізовано відображається не тільки ПДФО, а й ВЗ (графи 5а та 5). У розд. ІІ додатка 4ДФ є рядок «Військовий збір». Але там не потрібно вказувати загальну суму збору, зазначену в додатку. Цей рядок для виправлення помилок за минулі періоди до 01.01.2021 р., коли не було персоналізації за ВЗ.

Лікарняні. Для ПДФО і ВЗ – це зарплата, тому у додатку 4ДФ вони відображаються у загальній сумі з єдиною ознакою. А ось для цілей ЄСВ лікарняні не входять до фонду оплати праці і мають свій окремий код та відображаються в окремому рядку в додатку Д1 по ЄСВ.

Кожен працівник, який відпрацював І квартал 2021 року, відображається в шести таблицях: трьох з ЄСВ та трьох з ПДФО і ВЗ за січень, лютий і березень.

Зарплата, що виплачується у встановлені терміни в наступному місяці, має бути відображена в 4ДФ за той період, у який входить попередній місяць, за який зарплату нараховано. Наприклад, у 4ДФ за січень відображається зарплата, яка нарахована у січні та виплачена в лютому, за лютий (нарахована у лютому та виплачена в березні), за березень (нарахована в березні та виплачена у квітні).

У випадку, якщо зарплата за березень була виплачена 30 квітня, її треба відображати як виплачену у звіті за І квартал.

Щодо ПДФО та ВЗ такого винятку не буде, і їх треба відображати по факту нарахування або сплати у звітному кварталі.

Якщо працівника було прийнято на роботу в звітному періоді (31.03), а дохід нараховано і виплачено у наступному (01.04), то дата прийняття на роботу (31.03) не відображається в 4ДФ у другому кварталі (ЗІР 103.25).

Для тих фізосіб, які не змінювали місця роботи у звітному періоді, графи 7, 8 (прийняття-звільнення) не заповнюються.

У кінці 4ДФ проставляються: кількість заповнених рядків розд. I і фізосіб, на яких подано інформацію, та кількість сторінок додатка. Під час визначення кількості заповнених рядків розд. I підсумковий рядок не враховується;

- додаток 5 (Д5) – «Відомості про трудові відносини та період проходження військової служби» (J0510506). Як і раніше таблиця 5 Звіту з ЄСВ, Д5 формується, якщо протягом звітного кварталу відбулися такі події:

 із застрахованою особою був укладений або розірваний трудовий договір або цивільно-правовий договір на виконання робіт (надання послуг);

 застрахованій особі надана або в неї закінчилася відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до 3 років або відпустка для догляду за дитиною від 3 до 6 років;

 працівник був переведений на іншу посаду (роботу) в того ж роботодавця. Крім того, додані нові підстави для подання Д5:

 працівника призначено на нову посаду;

 працівника переміщено з одного структурного підрозділу до іншого у того ж страхувальника-роботодавця.

З’явились нові графи 11, 12, 20. Якщо на роботу прийнято внутрішнього сумісника, в графі 11 ставиться 1, якщо зовнішнього – 0. Якщо працівника переведено чи переміщено в рамках одного підприємства, то в графі 12 ставиться позначка 1. Графа 20 «Ознака 0, 1» для виправлення помилок.

Додаток 5 подається за квартал без розбивки за місяцями;

- додаток 6 (Д6) – «Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства» (J0510606). Це колишня табл. 7 Звіту з ЄСВ, в якій додано графу 17 для виправлення показників. Додаток 6 формується за кожен місяць кварталу щодо пільгових категорій для виходу на пенсію: чоловіки трактористи-машиністи (55 років, 30 років стажу, 20 з них в с.г. виробництві), жінки доярки та свинарки (55 років, 20 з них – оператори).

 


Коментарі