Актуальні питання практики

Поставлене податкове зобов’язання

Проект Закону 3131-д від 14.07.2020 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції»

Питання/ПКУ

Суть

Платники ППЗ

(п. 14.1.183-1)

1) Власники, 2) орендарі, 3) користувачі (у т. ч. на умовах емфітевзису) земельної ділянки с.г. призначення (крім нес.г. угідь) та/або земельної частки (паю): платники ПнП, ЄП 3-ї, 4-ї групи (в т.ч. сімейні ФГ, ФГ, ФОПи)

База

(п. 38-1.1)

ППЗ розраховуватиметься з фактичної НГО земельних ділянок, але не вище середньої НГО по області. Перший розрахунок ППЗ у 2022 році за 2021 рік. Якщо договори не зареєстровані, а податки сплачені користувачем, то ППЗ все ж нараховується власнику ділянки

Формула

(п. 38-1.1, п. 61 підрозд. 10 розд. ХХ)

ППЗ = НГО 1 га (або НГО 1 га ріллі) × S (площа) × К (коефіцієнт) × М (місяці розрахунку) / 12, де: К:

0,01 – для сіножатей і пасовищ, багаторічних насаджень;

0,02 – для земельної ділянки с.г. призначення (крім нес.г. угідь) та/або земельної частки (паю), що перебуває у власності, оренді, користуванні (у т.ч. в емфітевзисі) ФОПів (0 – за 2021 рік, 0 – за 2022 рік);

0,045 – для ріллі всіх інших платників податків (0,03 – за 2021 рік, 0,035 – за 2022 рік, 0,04 – за 2023 рік)

Цільове використання

На пасовища/сіножаті/багаторічні, що використовуються, як рілля, ППЗ нараховуватиметься, як на ріллю

Звільнення

(п 38-1.2)

ППЗ не нараховуватиметься на: 1) невитребувані земельні частки (паї), розпорядниками яких є органи місцевого самоврядування, 2) присадибні (0,25 га в селі), 3) 1 га ОСГ (продукція вирощується для харчування сім’ї)

Зміна власника/

користувача

(п. 38-1.3)

ППЗ на попереднього власника, орендаря, користувача – з 01.01 до початку місяця припинення прав. ППЗ на нового власника, орендаря, користувача – починаючи з місяця, в якому він набув право власності або користування

Емфітевзис

(п. 38-1.4)

ПДФО/ВЗ, сплачені по договорах емфітевзису, враховуються пропорційно до річної суми нарахованої амортизації на нематеріальний актив у вигляді права користування земельною ділянкою

Декларація ПнП

(п. 141.10)

Додаток до декларації ПнП: 1) кадастрові номери; 2) ППЗ по кожній ділянці окремо та загальна сума; 3) сплачені за рік с.г. податки/платежі; 4) різниця між ППЗ і сплаченими податками/платежами (позитивна різниця йде в бюджет).

У зменшення ППЗ враховується: ПнП від реалізації власної с.г продукції; ПДФО/ВЗ по працівниках і по ЦПД (в т.ч. по договорах оренди), ПДФО/ВЗ з дивідендів; ЄСВ по працівниках і ЦПД; плата за спецводокористування і за землю

ППЗ одноосібників

(пп. 170.14.1-170.14.4)

Для власників, орендарів, користувачів земельних ділянок, не переданих такими особами в користування, оренду (емфітевзис) або інше користування, ППЗ визначається контролюючим органом в ППР до 01.07 і сплачується до 01.09

Річна декларація фізосіб

(пп. 170.14.4)

Додаток до річної податкової декларації: 1) НГО земельних ділянок та їх площа; 2) ППЗ по кожній земельній ділянці та загальна сума; 3) сплачені за рік с.г. податки/платежі; 4) різниця між ППЗ і сплаченими податками/платежами; 5) розрахунок земельного податку і ПДФО за рік; 6) кадастрові номери.

У зменшення ППЗ враховується: 1) ПДФО/ВЗ від реалізації власної с.г. продукції (позитивна різниця ПДФО йде в бюджет); 2) ЄСВ за себе; 3) плата за землю

Річна декларація сімейних ФГ і ФОПів

(пп. 177.5.4)

Додаток до декларації сімейного ФГ і ФОП: 1) кадастрові номери; 2) ППЗ по кожній ділянці окремо та загальна сума; 3) сплачені за рік с.г. податки/платежі; 4) різниця між ППЗ і сплаченими податками/платежами (позитивна різниця йде в бюджет).

У зменшення ППЗ враховується: ПДФО/ВЗ з чистого доходу від реалізації власної с.г продукції; ПДФО/ВЗ по працівниках і по ЦПД (в т.ч. по договорах оренди); ЄСВ по працівниках і ЦПД; плата за землю; ПДФО/ВЗ по пайовиках

Декларація ЄП 4-ї групи

(ст. 297-1)

Додаток до декларації ПнП: 1) кадастрові номери; 2) ППЗ по кожній ділянці окремо та загальна сума; 3) сплачені за рік с.г. податки/платежі; 4) різниця між ППЗ і сплаченими податками/платежами (позитивна різниця йде в бюджет).

У зменшення ППЗ враховується: ЄП 4-ї групи; ПДФО/ВЗ по працівниках і по ЦПД (в т.ч. по договорах оренди), ПДФО/ВЗ з дивідендів; ЄСВ по працівниках і ЦПД; ПДФО/ВЗ по пайовиках; орендна плата за землі державної та комунальної власності

Звільнення від ПДФО/ВЗ і ППЗ

(пп. 165.1.24)

Доходи, отримані від продажу власної с.г. продукції на землях для ОСГ до 1 га. На доходи, отримані від продажу власної с.г. продукції на землях для ОСГ більше 1 га, нараховується ПДФО/ВЗ, ППЗ

Звільнення від штрафів

(п. 62 підрозд. 10 розд. ХХ)

Штрафи за заниження ППЗ та несвоєчасну сплату ПДФО з урахуванням ППЗ за 2021 рік не застосовуються

Місце сплати

До внесення змін в Бюджетний кодекс, ППЗ сплачуватиметься в держбюджет

п. 7.1 розд. VI ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»

До доходу сім’ї при визначенні права на субсидію не включаються доходи від реалізації власної с.г. продукції на суму, що не перевищує 50 мінзарплат, встановленої на 1 січня

Приклад розрахунку ППЗ по законопроекту 3131-д

Розрахунок ППЗ за НГО 2021 року

Показник

Податкове навантаження на 1га

Доплата ППЗ на 1 га

Доплата ППЗ з загальної площі

Загальна площа земельних ділянок, орендованих у фіз.осіб/га

503

     

НГО земельних ділянок, з яких сплачується єдиний податок

12 836 592

     

Середня НГО 1 га

25 520

     

Критерій ППЗ за ставкою 3%

385 098

766

   

Фактично сплачені податки у 2021 році

       

Чисельність найманих працівників

21

     

ПДФО з доходу найманих працівників

206 979

     

ВЗ з доходу найманих працівників

14 528

     

ЄСВ з доходу найманих працівників

249 516

     

Єдиний податок 4-ї групи

101 576

     

ПДФО з доходу пайовиків

113 302

     

ВЗ з доходу пайовиків

9 996

     

Орендна плата за землі державної/комунальної власності

18 000

     

ПДФО/ВЗ з дивідендів

0

     

Всього, грн.

713 897

1 419

-653

-328 599

Всього, % від НГО

5,56

     

Коментарі