Актуальні питання практики

Посилення фіскального тиску на агробізнес у 2022 році

З 01.01.2022 р. набув чинності Закон від 30.11.2021 р. №1914-ІХ.

До ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ внесено такі зміни:

РОЗД. I. Пп. 14.1.1142 Мінімальне податкове зобов’язання – мінімальна величина податкового зобов’язання із сплати податків, зборів, платежів, пов’язаних з виробництвом та реалізацією власної с.г. продукції та/або з власністю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) земельними ділянками, віднесеними до с.г. угідь. Отже, МПЗ не визначається для господарських шляхів і прогонів, полезахисних лісосмуг, земель під будівлями і дворами, земель консервації.

Пп. 17.1.17 та пп. 20.1.48. Платник податків, як і контролюючі органи, має право: відкрито здійснювати звукозапис, фото-, відео- фіксацію (відеозйомку), накопичувати та використовувати таку мультимедійну інформацію (фото, відео-, звукозапис) під час проведення перевірок.

Пп. 381.1.1. МПЗ щодо земельної ділянки, НГО якої проведена, обчислюється за формулою: МПЗ = НГОд × К× М / 12, де: НГОд – НГО відповідної земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного для справляння плати за землю; К – коефіцієнт, який становить 0,05; М – кількість календ. місяців, протягом яких земельна ділянка перебуває у власності, оренді, користуванні (в т.ч. на умовах емфітевзису) платника податків.

Пп. 381.1.2. МПЗ щодо земельної ділянки, НГО якої не проведена, обчислюється за формулою: МПЗ = НГО × S × К× М / 12, де: НГО – НГО 1 га ріллі по АРК або по області з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного для справляння плати за землю; S – площа земельної ділянки, в гектарах.

Пп. 381.1.3. При обчисленні МПЗ ФОПами на ЄП 4-ї гр. в межах ФГ, коеф. «К», застосовується у половинному розмірі (2022-23 рр. – 2%, далі – 2,5%).

Пп. 381.1.4. МПЗ визначається за період володіння (користування) земельною ділянкою, який припадає на відповідній податковий (звітний) рік.

Пп. 381.2. МПЗ не визначається для: земельних ділянок дачних (дачно-будівельних) та садівничих (городницьких) кооперативів (товариств); земель запасу; невитребуваних земельних часток (паїв), розпорядниками яких є ОМС, крім таких земельних часток (паїв), переданих ОМС в оренду; земельних ділянок зон Чорнобильської катастрофи; земельних ділянок, віднесених до с.г. угідь, які належать фізособам на праві власності та/або на праві користування та станом на 1 січня 2022 року знаходилися у межах населених пунктів.

Пп. 381.3. У разі передачі ділянок в оренду (суборенду), емфітевзис або інше користування МПЗ визначається для орендарів, користувачів.

Пп. 381.4. У разі переходу права власності або права користування, у т. ч. оренди, емфітевзису, суборенди, на земельну ділянку, віднесену до с.г. угідь, від одного власника, орендаря, користувача (в т. ч. на умовах емфітевзису) до іншого власника, орендаря, користувача (в т. ч. на умовах емфітевзису) протягом календарного року та за умови держреєстрації такого права, МПЗ щодо такої земельної ділянки визначається для попереднього власника, орендаря, користувача (в т. ч. на умовах емфітевзису) за період з 1 січня такого календ. року до початку місяця, в якому припинилося право власності на таку земельну ділянку, або в якому така земельна ділянка передана в користування (оренду, суборенду, емфітевзис), а для нового власника, орендаря або користувача (в т. ч. на умовах емфітевзису) – починаючи з місяця, в якому він набув право власності або право користування, у т. ч. оренди, емфітевзису, суборенди на таку земельну ділянку, та враховується у складі загального МПЗ кожного з таких власників або користувачів.

У разі відсутності держреєстрації переходу права власності або права користування, у т. ч. оренди, емфітевзису, суборенди, на земельну ділянку, віднесену до с.г. угідь, від одного власника, орендаря, користувача (в т. ч. на умовах емфітевзису) до іншого власника, орендаря, користувача (в т. ч. на умовах емфітевзису) протягом календ. року МПЗ щодо такої земельної ділянки визначається для попереднього власника, орендаря, користувача (в т. ч. на умовах емфітевзису) на загальних підставах за податковий (звітний) рік.

РОЗД. II. АДМІНІСТРУВАННЯ. Абз. 18 та 21 ст. 73.3. Платники зобов’язані подавати інформацію на запит органу ДПС та її документальне підтвердження протягом 15 р. д. з дня, наступного за днем отримання запиту.

У разі отримання запиту про надання інформації та її документального підтвердження, які вже надавалася цим платником за попередніми запитами цього органу ДПС, такий платник має право надати органу ДПС інформацію про дату та номер листа, якими ця інформація та її підтвердження надавалися такому органу. У такому разі платник звільняється від обов’язку надання інформації та її документального підтвердження в цій частині.

П. 87.13. У разі несплати протягом 240 к. д. з дня вручення платнику податкової вимоги суми податкового боргу, що > 1 млн. грн., орган ДПС може звернутися до суду за встановленням обмеження у праві виїзду керівника ЮО–боржника за межі України – до погашення такого податкового боргу.

Абз. 2 п. 95.5. У разі якщо податковий борг виник у результаті несплати зобов’язань та/або пені, визначених платником у податкових деклараціях або уточнюючих розрахунках, стягнення коштів за рахунок готівки, що належить такому платнику, та/або коштів з рахунків такого платника у банках здійснюється за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) органу ДПС без звернення до суду за умови якщо такий податковий борг (будь-яка сума, а не понад 5 млн. грн, як до 01.01.2022 р.) не сплачується протягом 90 к.д., наступних за останнім днем граничного строку його сплати.

РОЗД. III. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК. Пп. 141.9.1. Платник податку зобов’язаний у складі декларації за рік подавати додаток з розрахунком загального МПЗ (вперше до 01.03.2023 р. за 2022 рік).

Пп. 141.9.2 – 141.9.5. Для с.г. товаровиробника – платника податку на прибуток:

Додаткова ΣПнП = ΣМПЗ – [ΣПнП + ΣПДФО/ВЗ працівники + ΣПДФО/ВЗ ЦПД + ΣПДФО/ВЗ оренда/суборенда/емфітевзис з с.г. ділянок + ΣЄП при переході на ПнП + Σземельний податок з с.г. угідь + Σспецводорента + 20%Σ орендна плата за державні/комунальні с.г. угіддя та/або в ЮО].

141.9.5. При позитивному значенні різниці між сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок платник податку зобов’язаний збільшити визначену в податковій декларації суму ПнП підприємств, що підлягає сплаті до бюджету, на суму такого позитивного значення та сплатити таку збільшену суму податку до бюджету в порядку та строки, визначені ПКУ для сплати ПнП підприємств.

РОЗД. IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ. Пп. 165.1.24. До місячного (річного) оподатковуваного доходу платника не включаються доходи, отримані від продажу власної с.г. продукції на земельних ділянках, для ведення: садівництва та/або для дачного будівництва та/або на присадибних ділянках; ОСГ та/або на земельних частках (паях), виділених в натурі (на місцевості).

При продажу власної с.г. продукції (крім продукції тваринництва (тут не оподатковується 50 МЗП за рік325 тис. грн.) отримані від такого продажу доходи не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 12 розмірів МПЗ на 1 січня (у 2022 році це 78 тис. грн.). У разі якщо сума отриманого доходу перевищує зазначений розмір, платник зобов’язаний відобразити суму такого перевищення у складі місячного (річного) оподатковуваного доходу за звітний рік та подати річну декларацію про майновий стан і доходи і самостійно сплатити податок з суми перевищення.

Пп. 170.14.1. Для платників податку – власників, орендарів, користувачів на інших умовах (в т. ч. на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до с.г. угідь, не переданих такими особами в оренду (суборенду), емфітевзис або інше користування на підставі зареєстрованих договорів загальне МПЗ визначається контролюючим органом за податковою адресою таких осіб.

Пп. 170.14.3. ППР разом з розрахунком суми податку про сплату річного ПЗ з ПДФО, на суму позитивної різниці між сумою загального МПЗ та сумою сплачених протягом року податків, зборів, платежів, пов’язаних з виробництвом та реалізацією власної с.г. продукції та/або з власністю та/або користуванням (орендою, суборендою, емфітевзисом, постійним користуванням) ділянками, віднесеними до с.г. угідь, надсилається (вручається) платнику до 1 липня року, наступного за звітним (вперше до 01.07.2023 р. за 2022 р.).

Якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) таке ППР у зазначений строк ФО звільняється від відповідальності за несвоєчасну сплату річного податкового зобов’язання на суму позитивного значення різниці між сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів.

Таке річне податкове зобов’язання може бути нараховано за 1095 днів.

Сума ПДФО у частині позитивного значення різниці між сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги площі кожної із земельних ділянок, віднесених до с.г. угідь, та сплачується (перераховується) до місцевих бюджетів за місцезнаходженням таких земельних ділянок.

Пп. 170.14.5. Для с.г. товаровиробника – одноосібника:

Додаткова ΣПДФО = ΣМПЗ – [ΣПДФО/ВЗ з продажу с.г. продукції + Σземельний податок з с.г. угідь].

Пп. 170.14.6. У разі згоди платника податку з визначеним контролюючим органом загальним МПЗ та/або розрахованою сумою річного податкового зобов’язання з ПДФО такий платник податку зобов’язаний сплатити зазначену у відповідному ППР суму податку протягом 60 днів з дня вручення ППР.

У разі незгоди платник податку має право протягом 30 днів з дня вручення ППР звернутися до контролюючого органу для проведення звірки даних.

П. 172.1. Не оподатковується один раз протягом звітного року, за умови перебування у власності більше трьох років, дохід від продажу (обміну): 1) житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, дачного будинку; 2) ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі за ст. 121 ЗКУ (для ведення ФГ, ОСГ, садівництва, присадибні, дачні, гаражні); 3) земельної ділянки с.г. призначення, безпосередньо отриманої платником податку у власність у процесі приватизації земель державних і комунальних с.г. підприємств, установ та організацій або приватизації ділянок, які перебували у користуванні такого платника, або виділеної в натурі власнику земельної частки (паю), а також таких ділянок, отриманих у спадщину.

Умова щодо перебування такого майна у власності більше трьох років не поширюється на майно, отримане платником податку у спадщину.

Пп. 172.2. Дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року другого об’єкта нерухомості, із зазначених у п. 172.1 цієї статті, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в п. 172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою п. 167.2 ПКУ – 5 %.

Дохід, отриманий платником від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об’єктів нерухомості із зазначених у п. 172.1 цієї статті, або від продажу другого та наступних об’єктів нерухомості, не зазначених у п. 172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою п. 167.1 ст. 167 ПКУ – 18%, крім випадків по майну, отриманому в спадщину.

Дохід, отриманий від продажу протягом звітного року третього та наступних об’єктів нерухомості у вигляді отриманих у спадщину об’єктів нерухомості, підлягає оподаткуванню за ставкою п. 167.2 ст. 167 ПКУ – 5 %.

Дохід від продажу об’єктів нерухомості, зазначених в абз. 2 п. 172.2 цієї статті, може бути зменшений на документально підтверджені витрати на придбання обєкта нерухомості, розташованого на території України.

РОЗД. V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ. Абз. 4 і 7 п. 198.6. У разі якщо платник не включив у звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих ПН/РК до таких ПН, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 (було 1095) к. д. з дати складення ПН/РК.

У разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН згідно з п. 201.16 ПКУ перебіг строків переривається на період зупинення реєстрації таких ПН/РК в ЄРПН.

РОЗД. VIII. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК. П. 243.1-243.3 Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення збільшені на 5%.

П. 246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів збільшені на 10%.

РОЗД. XII. ПОДАТОК НА МАЙНО. П. 274.1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, у т. ч. право на які фізособи мають як власники земельних часток (паїв), НГО яких проведено, встановлюється у розмірі для с.г. угідь – не менше 0,3 % та не більше 1 % від їх НГО.

П. 277.1. Ставка податку за ділянки, у т. ч. право на які фізособи мають як власники земельних часток (паїв), розташовані за межами населених пунктів або в межах населених пунктів, встановлюється у розмірі для с.г. угідь – не менше 0,3 % та не більше 5 % від НГО одиниці площі ріллі по АРК або по області.

П. 284.5. Інформація про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) на підставі рішень ОМС, прийнятих у попередньому році, надається відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельних ділянок до 1 лютого поточного року.

П. 286.5. Нарахування фізособам сум плати за землю проводиться органами ДПС (за місцем знаходження земельної ділянки, у т. ч. право на яку фізособа має як власник земельної частки (паю)), які надсилають платнику податку до 1 липня поточного року податкове ППР про внесення податку.

У разі переходу права власності на ділянку або права на земельну частку (пай), від одного власника – ЮО або ФО до іншого протягом календ. року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося його право власності на ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності.

У разі переходу права власності на ділянку або права на земельну частку (пай), від одного власника – фізособи до іншого протягом календ. року орган ДПС надсилає ППР новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. Якщо такий перехід відбувся після 1 липня поточного року, контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове ППР. Попереднє ППР вважається скасованим (відкликаним).

РОЗД. XIV. СПЕЦІАЛЬНІ ПОДАТКОВІ РЕЖИМИ. Абз. 6 пп. «б» пп. 4 п. 291.4. Четверта група – с.г. товаровиробники ФОПи, в яких площа с.г. угідь та/або земель водного фонду у власності та/або користуванні членів ФГ не менше 0,5 га (до 01.01.2022 р. було не менше 2 га), але не більше 20 га сукупно.

Абз. 2 пп. 291.5-1. Не можуть бути платниками ЄП 4-ї групи СГ, діяльність яких згідно з КВЕД-2010 відноситься до класів 01.47 (розведення свійської птиці), 01.49 (в частині розведення та вирощування перепелів і страусів) та 10.12 (виробництво м’яса свійської птиці).

Пп. 293.9.7. Для платників ЄП 4-ї групи розмір ставок податку з одного га с.г. угідь та/або земель водного фонду становить (у % бази оподаткування): для с.г. угідь, на яких розташовані будівлі, споруди с.г. товаровиробників (ЮО та ФО), віднесені до підкласу «Будівлі для птахівництва» (код 1271.2) класифікатора ДК 018-2000, або для с.г. угідь, які використовуються для обслуговування будівель, споруд, з урахуванням даних ДЗК, – 50» (це від НГО).

Пп. 4 п. 297.1. Платники ЄП звільняються від сплати податку на майно в частині земельного податку за ділянки, що використовуються платниками ЄП 1 – 3 груп для провадження господарської діяльності (крім діяльності з надання земельних ділянок та/або нерухомого майна, що знаходиться на таких земельних ділянках, в оренду (найм), позичку, на іншому праві користування) та платниками ЄП 4-ї групи для ведення с.г. товаровиробництва.

Ст. 2971.1. Платники ЄП – власники, орендарі, користувачі (в т. ч. на умовах емфітевзису) ділянок, віднесених до с.г. угідь, а також голови сімейних ФГ, у т. ч. щодо земельних ділянок, що належать членам такого сімейного ФГ та використовуються таким сімейним ФГ, зобов’язані подавати додаток з розрахунком загального МПЗ у складі декларації за податковий (звітний) рік (для ЄП 4-ї групи вперше до 28.02.2023 р. за 2022 рік).

Пп. 2971.2 – 2971.4. Для с.г. виробника – ЮО 3-ї гр. та ФОПа 2-ї і 3-ї гр.:

Додаткова ΣЄП 2-ї і 3-ї групи = ΣМПЗ – [ΣЄП 2-ї групи, 3-ї групи і 2-ї при переході на 3-тю + ΣПнП при переході на ЄП + ΣПДФО/ВЗ з ЧД від продажу с.г. продукції при переході на ЄП + ΣПДФО/ВЗ працівники + ΣПДФО/ВЗ ЦПД + ΣПДФО/ВЗ оренда/суборенда/емфітевзис з с.г. ділянок + Σземельний податок з с.г. угідь, в т.ч. при переході на ЄП + Σспецводорента + 20%Σорендна плата за державні/комунальні с.г. угіддя та/або в ЮО].

П. 2971.5. Для платників ЄП 4-ї групи (юросіб та ФОПів, які провадять діяльність виключно в межах ФГ) різниця між сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок обчислюється шляхом віднімання від загального МПЗ загальної суми сплачених протягом податкового (звітного) року податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок.

До сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду ділянок відносяться: 1) єдиний податок; 2) ПнП підприємств (у разі переходу в звітному році на спрощену систему із загальної); 3) ПДФО та ВЗ з доходів (чистого доходу) від продажу власної с.г. продукції (у разі переходу в звітному році на спрощену систему із загальної); 4) ПДФО та ВЗ з доходів фізосіб, які перебувають з платником у трудових або цивільно-правових відносинах (крім доходів, сплачених за придбання товарів у ФО), з доходів за договорами оренди, суборенди, емфітевзису ділянок с.г. призначення; 5) земельний податок за с.г. угіддя, які використовуються для здійснення діяльності (у разі переходу в звітному році на спрощену систему оподаткування із загальної); 6) рентна плата за спеціальне використання води (у разі її сплати); 7) 20 % витрат на сплату орендної плати за с.г. угіддя, орендодавцями яких є ЮО, та/або які перебувають у державній чи комунальній власності.

У сумі сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок не враховуються помилково та/або надміру сплачені у податковому (звітному) році суми податків, зборів, платежів.

Для с.г. товаровиробника – ЮО 4-ї групи та ФОПа 4-ї групи:

Додаткова ΣЄП 4-ї групи = ΣМПЗ – [ΣЄП 4-ї групи + ΣПнП при переході на ЄП + ΣПДФО/ВЗ з ЧД від продажу с.г. продукції при переході на ЄП + ΣПДФО/ВЗ працівники + ΣПДФО/ВЗ ЦПД + ΣПДФО/ВЗ оренда/суборенда/емфітевзис з с.г. ділянок + Σземельний податок з с.г. угідь при переході на ЄП + Σспецводорента + 20%Σорендна плата за державні/комунальні с.г. угіддя та/або в ЮО].

П. 2971.6. У разі використання земельної ділянки на праві емфітевзису ПДФО та ВЗ, сплачені під час здійснення виплат за таким договором емфітевзису, щорічно враховується у частці, розрахованій пропорційно до річної суми нарахованої амортизації на нематеріальний актив у вигляді права користування земельною ділянкою за договором емфітевзису.

П. 2971.7. При позитивному значенні різниці між сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок платник ЄП 4-ї групи зобов’язаний збільшити визначену в податковій декларації за наступний за звітним податковий (звітний) рік суму ЄП, що підлягає сплаті до бюджету, на суму такого позитивного значення.

Для платників ЄП 4-ї групи сума такого збільшення розподіляється між відповідними місцевими бюджетами та перераховується пропорційно частці ділянок с.г. призначення, розташованих на території відповідної ТГ, у загальній площі таких ділянок, власником або користувачем яких є платник податку.

П. 2971.8. Сума ЄП в частині позитивного значення такої різниці не враховується у загальній сумі сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок у наступному звітному році.

Позитивне значення різниці між сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок є частиною зобов’язань з ЄП.

РОЗД. XX. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ. Підрозд. 2. Особливості справляння ПДВ. П. 23. Тимчасово до 01.01.2027 р. від оподаткування ПДВ звільняються операції з постачання, у т. ч. операції з імпорту відходів та брухту чорних і кольорових металів, а також паперу та картону для утилізації (макулатури та відходів) товарної позиції 4707 згідно з УКТ ЗЕД.

П. 80. Суми ПДВ, нараховані при придбанні товарів/послуг, зазначені в ПН / РК до таких ПН, які зареєстровані в ЄРПН, та які до набрання чинності Законом України № 1914 протягом 1095 к.д. з дати їх складення не були включені до ПК, включаються до ПК протягом 365 к.д. з дати набрання чинності цим законом, але не пізніше 1095 к.д. з дати складення таких ПН / РК до таких ПН.

Підрозд. 4. Особливості справляння ПнП. П. 57 та 58. Тимчасово, до 01.01.2027 р., звільняється від оподаткування прибуток с.г. товаровиробників, що провадять виключно такі види діяльності згідно з КВЕД-2010: клас 01.47 (розведення та вирощування свійської птиці, за виключенням вирощування курей, одержування яєць курей та діяльності інкубаторних станцій з вирощування курей); клас 01.49 (в частині розведення та вирощування перепелів і страусів) та клас 10.12 (виробництво м’яса свійської птиці, за виключенням виробництва м’яса курей, витоплювання жиру курей, забою, оброблення та фасування м’яса курей), а також здійснюють діяльність з реалізації власно виробленої такої продукції (за виключенням м’яса курей).

Вивільнені кошти визнаються як отримане цільове фінансування і використовуються на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази діяльності, прибуток від якої звільняється від оподаткування.

У разі порушення напрямів цільового використання платник зобов’язаний нарахувати ПнП з суми вивільнених коштів, штрафні санкції та пеню.

Підрозд. 6. Особливості справляння плати за землю. П. 9. Установити, що індекс споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації НГО земель, застосовується із значенням 100 %:

за 2017 – 2022 рр. – для с.г. угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів) (до 01.01.2022 р. був 2023 р.);

за 2017 – 2020 рр. – для земель населених пунктів та інших земель нес.г. призначення (до 01.01.2022 р. був 2023 р.). Тобто, за 2021 рік індекс НГО – 1,1.

Підрозд. 8. Особливості справляння ЄП та фіксованого податку. П. 5. Установити, що індекс споживчих цін для оподаткування ЄП 4-ї групи 100 %:

для коефіцієнта індексації НГО с.г. угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень) за 2015 та 2017 – 2022 рр. (до 01.01.2022 р. був 2023 р.);

для коефіцієнта індексації НГО земель водного фонду (водойм, озер, ставків, водосховищ) за 2015 та 2017 – 2020 рр. (до 01.01.2022 р. був 2023 р.).

П. 8. Установити, що у частині регулювання платників ЄП 4-ї групи пп. 4 п. 291.4 (статус с.г. товаровиробників на ЄП 4-ї групи), пп. 291.4.3 - 291.4.7 п. 291.4 (збереження ЄП 4-ї групи при злитті, перетворенні, поділі або виділенні), п. 291.51 ст. 291 (неможливість перебування на ЄП 4-ї групи), ст. 2921 (об’єкт та база ЄП 4-ї групи), п. 293.9 ст. 293 (ставки ЄП 4-ї групи), п. 294.1, абз. 2 п. 294.4 ст. 294 (податковий період), п. 295.9 ст. 295 (строк сплати ЄП 4-ї групи), пп. 2, 3, 4, 5 п. 297.1 ст. 297 (пільги з несплати ПДФО, ПДВ, земельного податку, спецводоренти), п. 297.4 ст. 297 (виплата дивідендів платниками ЄП), п. 298.8 та 298.9 ст. 298 (перехід на ЄП 4-ї групи), пп. 4 і 5 п. 299.10 ст. 299 (анулювання статусу ЄП 4-ї групи), абз. 2 п. 299.11 ст. 299 (невідповідність статусу ЄП 4-ї групи) діють тимчасово та втрачають чинність з 1 січня року, наступного за роком набрання чинності закону України щодо стимулювання розвитку АПК України з урахуванням Спільної с.г. політики ЄС у розрізі надання державної допомоги і розвитку сільських територій.

Підрозд. 10. Інші перехідні положення. П. 64. Установити, що першим роком, за який визначається МПЗ, є 2022 рік.

П. 65. Установити, що штрафи за ст. 123 ПКУ (це 10, 25, 50%), при визначенні зобов’язань з урахуванням МПЗ за 2022 рік, а також штрафи за ст. 124 ПКУ (це 5 і 10%) за несвоєчасну сплату зобов’язання з ПДФО, розрахованого органом ДПС з урахуванням МПЗ за 2022 рік, не застосовуються.

П. 66. Установити, що при обчисленні різниці між сумою загального МПЗ та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок за 2022 рік до загальної суми сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок, визначених пп. 141.9.2, 141.9.3 п. 141.9 ст. 141, п. 177.15 ст. 177, п. 2971.2, 2971.3, 2971.4, 2971.5 ст. 2971 ПКУ, включаються суми податків, зборів, платежів, сплачених у 2021 році в рахунок податкових зобов’язань з цих податків, зборів, платежів 2022 року.

П. 67. Тимчасово, для МПЗ за 2022 та 2023 звітні роки коефіцієнт «К» за пп. 381.1.1 і 381.1.2 ст. 381 ПКУ, застосовується із значенням 0,04.

У ЗаконІ про держрегулювання обігу пального зміни:

Ч. 48 ст. 15. Повідомлення про необхідність внесення чергового платежу за ліцензію автоматично формується та направляється органом ліцензування СГ за 30, за 20, за 10 та за 5 днів до настання терміну сплати за ліцензію в електронній формі засобами електронного зв’язку.

 

Ч. 55 ст. 15. Орган, який видав ліцензію, на підставі заяви СГ протягом 3 р.д. видає СГ ліцензію на новому бланку з урахуванням змін.


Коментарі