Актуальні питання практики

Податкові пільги під час війни

Законом України від 15.03.2022 р. № 2120-IX (законопроект 7137-д) введено податкові пільги на період дії воєнного стану (чинний з 17.03.2022 р., зі змінами 22.03).

Податковий кодекс України. Пп. 14.1.212. На період дії воєнного, надзвичайного стану не вважаються реалізацією пального:

- операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України для потреб оборони держави без компенсації;

- операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України ЗСУ, військовим формуванням, ОМС, силам цивільного захисту, закладам охорони здоров’я для оборони без відшкодування їх вартості;

- операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України як гуманітарної допомоги у порядку КМУ.

Пп. 80.2.2, 80.2.3. Фактична перевірка може проводитись у разі наявності інформації про можливі порушення при здійсненні розрахункових операцій у т. ч. із забезпеченням можливості проведення розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів.

П. 102.9. На період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану зупиняється перебіг строків, визначених ПКУ, іншим законодавством (строків оскарження податкових рішень, зберігання документів).

П. 114.5. Відшкодування шкоди не застосовуються у разі, якщо шкода, заподіяна бездіяльністю контролюючих органів, їх посадових (службових) осіб, зумовлена дією правового режиму воєнного, надзвичайного стану.

Пп. 129.9.7. Пеня не нараховується, а нарахована пеня підлягає анулюванню у випадку вчинення діяння (дії або бездіяльності) особою внаслідок введення воєнного, надзвичайного стану.

Пп. 165.1.54 «в». До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу (ПДФО/ВЗ) платника податку не включається сума (вартість) благодійної допомоги, виплаченої (наданої) благодійниками на користь:

- учасників бойових дій в період дії воєнного, надзвичайного стану;

- працівників, які залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у період здійснення бойових дій;

- фізичних осіб, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, де проводяться (проводилися) бойові дії, та/або які вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах.

Пп. 170.7.2. «в». Не включається до оподатковуваного доходу цільова або нецільова благодійна допомога, що надається платнику податку, який постраждав внаслідок: збройної агресії Російської Федерації у період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану.

П. 200.23. На суму заборгованості з відшкодування ПДВ не нараховується пеня на рівні 120 % у разі, якщо така заборгованість зумовлена введенням воєнного, надзвичайного стану.

П. 216.3. «в». Податкове зобов’язання щодо втраченого підакцизного товару (продукції), не виникає, якщо підакцизний товар (н-д, пальне):

- примусово відчужено або вилучено для потреб держави без компенсації;

- передано ЗСУ, військовим формуванням, ОМС, силам цивільного захисту, закладам охорони здоров’я для оборони держави без відшкодування їх вартості;

- надано як гуманітарну допомогу.

П. 23 підрозд. 1 розд. ХХ ПКУ. З 01.04.2022 р. та протягом дії воєнного стану, податкові агенти (а не самі ФО) у податковому розрахунку відображають суму доходів, отриманих ФО від продажу власної с.г. продукції та суму утриманого з них податку.

У розрахунку не зазначається інформація про суми окремої виплати, суми нарахованого на неї податку, а також відомості про ФО, яка одержала дохід від продажу на користь податкового агента власної с.г. продукції.

П. 32 підрозд. 2 розд. ХХ. Тимчасово, на період запровадження воєнного, надзвичайного стану, звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України: спеціальних засобів індивідуального захисту (каски, бронежилети), лікарських засобів та медичних виробів, товарів оборонного призначення.

П. 32-1 підрозд. 2 розд. ХХ. Тимчасово, протягом дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, не вважаються використаними платником податку в неоподатковуваних ПДВ операціях або операціях, що не є господарською діяльністю платника податку, товари:

- придбані в оподатковуваних ПДВ, знищені (втрачені) у період дії воєнного стану (підтвердження – лист ТПП від 28.02.2022 р. № 2024/02.0-7.1);

- придбані в оподатковуваних ПДВ операціях та передані в державну чи комунальну власність, у т. ч. на користь добровольчих формувань ТГ, а також надані на користь інших осіб для потреб забезпечення оборони України у період дії воєнного, надзвичайного стану.

Не є постачанням товарів та послуг (значить нема і ПН) їх надання ЗСУ, військовим формуванням, ОМС, силам цивільного захисту, закладам охорони здоров’я для оборони держави, крім випадків, якщо постачання товарів та послуг оподатковуються за ставкою ПДВ 0% (зокрема, пальне).

До наведених у цьому п. операцій норми п. 198.5 ПКУ не застосовуються.

П. 32-2 підрозд. 2 розд. ХХ. Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, платники податку за операціями з придбання товарів/послуг, за якими в ЄРПН постачальниками не зареєстровано ПН та/або РК до них, включають до складу ПК звітного періоду суми ПДВ, сплачені (нараховані) у складі вартості придбаних товарів/послуг, на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку за операціями з придбання товарів/послуг.

Протягом 6-ти місяців після припинення або скасування дії воєнного стану платники зобов’язані забезпечити реєстрацію в ЄРПН всіх ПН та РК, реєстрація яких відстрочена на період дії воєнного стану, а ПК, задекларований платниками під час дії воєнного стану на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, підлягає обов’язковому уточненню (приведенню у відповідність) з урахуванням даних ПН та РК, зареєстрованих в ЄРПН.

П. 82 підрозд. 2 розд. ХХ. Тимчасово, на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України бензинів моторних, важких дистилятів та скрапленого газу, а також нафти або нафтопродуктів сирих, оподатковуються за ставкою 7 %.

Не підлягає бюджетному відшкодуванню сума від’ємного значення, визначеного за відповідний звітний (податковий) період, до розрахунку якої включено суми ПЗ за операціями, що оподатковуються за ставкою 7%. Суми такого від’ємного значення у продавців нафтопродуктів зараховуються до складу ПК наступного звітного періоду (відображається у рядку 20.3 декларації з ПДВ).

П. 41 підрозд. 5 розд. ХХ. Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, встановити ставку акцизного податку 0,0 на 1000 л. таких товарів: бензини моторні, інші бензини, інші нафтопродукти, важкі дистиляти (газойль), скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази, бутан, ізобутан. До 17.03.2022 акциз на пальне становив: в 1 л бензину – 7,08 грн., дизпалива – 4,63 грн., скрапленого газу – 1,72 грн.

П. 9 підрозд. 8 розд. ХХ. Тимчасово, з 01.04.2022 р. до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України:

9.1. ФОПи – платники ЄП 1-ї та 2-ї групи мають право не сплачувати єдиний податок. При цьому такими особами декларація платника ЄП - ФОП не заповнюється за період, в якому ЄП не сплачувався.

9.2. Платниками ЄП 3-ї групи можуть бути ФОПи та ЮО - СГ будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календ. року обсяг доходу не перевищує 10 млрд. грн. До таких осіб не застосовується обмеження щодо кількості осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах.

9.3. Платниками ЄП 3-ї групи, які використовують особливості оподаткування, не можуть бути:

1) СГ, які здійснюють діяльність з проведення азартних ігор, лотерей, парі, обмін іноземної валюти, торгівлю підакцизними товарами; видобуток копалин (в т.ч. води), імпорт автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, ТЗ для перевезення 10 осіб i більше, ТЗ для перевезення вантажів;

2) страхові брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, страхові компанії, фінустанови, реєстратори ЦП;

3) представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником ЄП;

4) нерезиденти.

9.4. Відсоткова ставка ЄП для платників ЄП 3-ї групи, які використовують особливості оподаткування, 2 % доходу за касовим методом (товарообмінні операції не дозволяються, ст. 292 ПКУ).

П. 9.5 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ. Платники ЄП 3-ї групи під 2 % звільняються від сплати ПДВ за операціями з постачання товарів, робіт та послуг, на митній території України, та при ввезенні товарів на митну територію України, а також від подання звітності з ПДВ, а їх реєстрація платником ПДВ є призупиненою з першого числа місяця в якому подано заяву про реєстрацію платником ЄП 3-ї групи під 2 %.

Під призупиненням реєстрації платником ПДВ розуміється, що для платників ЄП 3-ї групи під 2 % призупиняється право на формування ПК, операції не є об’єктом оподаткування ПДВ, обрахунок ліміту призупиняється.

Не враховуються в обрахунку ΣНаклОтр суми ПДВ за отриманими платником ПН та/або РК до таких ПН, зареєстрованими в ЄРПН.

А ще згідно п. 297.1 ПКУ такі платники звільнені від податку на прибуток, ПДФО з госпдіяльності ФОП, земельного податку за ділянки госпдіяльності.

9.6. Податковий (звітний) період для платників ЄП 3-ї групи під 2 % дорівнює календарному місяцю.

Сума ПЗ підлягає сплаті протягом 10 к.д., що настають за останнім днем граничного строку для подання податкової декларації.

9.7. Платники ЄП 3-ї групи під 2 % подають до органу ДПС декларацію платника ЄП у строки, встановлені для місячного податкового (звітного) періоду.

Платники ЄП 3-ї групи під 2 % - ФОПи, у випадку визначення ЄСВ, подають звітність за грудень як податкову декларацію платника ЄП за IV квартал звітного року, де розраховують зобов’язання платників ЄП наростаючим підсумком та визначають відомості про суми ЄСВ.

Платники ЄП 3-ї групи під 2 %, що зобов’язані визначити загальне МПЗ платників ЄП, подають звітність за звітний період – грудень як декларацію платника ЄП за IV квартал звітного року, де розраховують зобов’язання платників ЄП наростаючим підсумком, загальне МПЗ.

9.8. Для переходу на ЄП 3-ї групи під 2 % СГ подає до органу ДПС заяву без розрахунку доходу за попередній календарний рік. Заяву за формою Мінфіну від 16.07.2019 р. № 308, можна подати, наприклад, через Е-кабінет – в меню «Введення звітності». Для ЮО – це форма J0102003. На думку ДПС, у полі «ставка у відсотках до доходу» рядка 5.1.1 «Обрана ставка єдиного податку під час переходу на спрощену систему оподаткування» Заяви зазначається ставка у розмірі 2% ЄП.

Якщо платник ЄП 4-ї групи змінює ЄП-ставку на 2 %, тоді відмітка «Х» проставляється в полі «Внесення змін» заяви. У рядку 5.2 «Зміна ставки та групи» обирається з групи 4 на групу 3, зі ставки - % на ставку 2 % «без реєстрації ПДВ». Зазначається дата зміни – (наприклад, з 01.04.2022 р.).

СГ вважається платником ЄП 3-ї групи під 2 %:

- з 01.04.2022 р. – у разі подання заяви до 01.04.2022 р.;

- з наступного р.д. після подання такої заяви – у разі подання заяви починаючи з 01.04.2022 р.

9.9. Після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану платники ЄП 3-ї групи, які використовували особливості оподаткування, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, втрачають право на використання особливостей оподаткування, і автоматично вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники перебували до обрання особливостей оподаткування.

Платник податку має право самостійно відмовитися від використання особливостей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому прийнято таке рішення.

За товарами/послугами, необоротними активами придбаними/виготовленими з ПДВ до початку застосування особливостей оподаткування, які використані (поставлені, реалізовані) платником ЄП 3-ї групи під 2 % в операціях, що не є об’єктом оподаткування, платник ПДВ зобов’язаний не пізніше останнього дня звітного періоду, в якому здійснено відновлення його реєстрації платником ПДВ, нарахувати ПЗ відповідно до п. 198.5 ст. 198 ПКУ. Якщо вважати, що ця вимога стосується тільки товарів/послуг, необоротних активів, реалізованих у період перебування на ЄП 3-ї групи під 2%, то тоді умовний ПДВ не потрібно буде нараховувати на всі інші активи, які НЕ були реалізовані в цей період.

База оподаткування при нарахуванні ПЗ за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції, а за товарами/послугами – виходячи з вартості їх придбання.

9.10. Визначати особливості нарахування та сплати ЄП має право КМУ.

П. 52-2 підрозд. 10 розд. ХХ. Установити мораторій на проведення документальних на період з 18.03.2020 р. по останній к.д. місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого КМУ з метою запобігання COVID-19, крім: документальних позапланових перевірок, що проводяться на звернення платника податків; документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктами 78.1.7 (реорганізація, припинення, банкрутство) та 78.1.8 ПКУ (заявлено відшкодування ПДВ).

П. 69.2 підрозд. 10 розд. ХХ. Податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються, крім:

- камеральних перевірок декларацій або уточнюючих розрахунків (УР), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування.

Така камеральна перевірка декларації або УР може бути проведена протягом 90 к.д., що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, – за днем їх фактичного подання;

- фактичних перевірок (якщо в ДПС є інформація про порушення або на звернення покупців (пп. 80.2.2, 80.2.3 ПКУ). За результатами перевірок штрафи застосовуються.

П. 69.5 підрозд. 10 розд. ХХ. Операції з добровільної передачі або відчуження, або вилучення товарів, у т. ч. підакцизних, надання послуг на користь ЗСУ, військовим формуванням, ОМС, силам цивільного захисту, закладам охорони здоров’я для оборони держави без відшкодування їх вартості, не вважаються операціями з реалізації для цілей оподаткування.

П. 69.11 підрозд. 10 розд. ХХ. Зупинити дію п. 200.10-200.12 ПКУ, крім узгодження органом ДПС заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної перевірки, визначеної абз. 2 п. 69.2 цього підрозділу;

П. 69.14 підрозд. 10 розд. ХХ. Тимчасово, на період з 01.03.2022 р. по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих РФ, та перебувають у власності або користуванні, у т. ч. на умовах оренди, ФО або ЮО, а також за земельні ділянки (земельні частки (паї), визначені ОВА як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, визначається КМУ.

П. 69.15 підрозд. 10 розд. ХХ. Тимчасово, за 2022 та 2023 роки, не нараховується та не сплачується загальне мінімальне податкове зобов’язання за земельні ділянки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих РФ, та/або за земельні ділянки, визначені ОВА, як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, визначається КМУ.

П. 69.16 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ. З 01.01.2022 р. по 31 грудня року, у якому припинено або скасовано воєнний стан не нараховується та не сплачується екологічний податок за місцем розміщення стаціонарних джерел забруднення, на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих РФ.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, визначається КМУ.

П. 69.18 підрозд. 10 розд. ХХ. Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, надання електронних сервісів та приймання електронних документів від платників податків здійснюються у робочі дні з 8 години до 18 години.

Дія п. 52-2 підрозд. 10 розд. XX ПКУ (мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок) зупиняється на період дії воєнного, надзвичайного стану.

П. 69.22 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ. За 2021 та 2022 податкові (звітні) роки не сплачується податок на нерухоме майно за об’єкти житлової нерухомості, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих РФ та за об’єкти житлової нерухомості, що стала непридатною для проживання.

З 01.03.2022 р. по 31 грудня року, у якому припинено або скасовано воєнний стан, не сплачується податок на нерухоме майно за об’єкти нежитлової нерухомості, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих РФ. При цьому платники податку-ЮО протягом 6-ти кал. місяців після дати припинення або скасування воєнного стану, мають право подати уточнюючу податкову декларацію, в якій відобразити зміни ПЗ. Для ФО орган ДПС самостійно обчислює ПЗ за період з 01.01 по 01.03.2022 р.

Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, визначається КМУ.

Порядок визнання об’єктів житлової нерухомості, як такими, що непридатні для проживання у зв’язку з збройною агресією РФ, визначається КМУ.

П. 69.23 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ. З 01.04.2022 р. на період дії воєнного стану на території України звільняються від оподаткування ПДВ операції з ввезення товарів на митну територію України у митному режимі імпорту СГ – платниками ЄП 1, 2 та 3-ої групи, крім ФО та ЮО зі ставкою 3%.

П. 69.24 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ. З 01.04.2022 р. на період дії воєнного стану на території України звільняються від оподаткування ПДВ, акцизним податком операції з ввезення ФО на митну територію України автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, ТЗ, призначених для перевезення 10 осіб i більше, ТЗ для перевезення вантажів у митному режимі імпорту.

Цивільний кодекс України. П. 18 розд. «Прикінцеві та перехідні положення». У період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану та у 30-денний строк після його припинення або скасування у разі прострочення позичальником виконання грошового зобов’язання за договором кредиту (позики) банку або іншого кредитодавця (позикодавця), позичальник звільняється від відповідальності за ст. 625 ЦКУ, а також від обов’язку сплати на користь кредитодавця (позикодавця) неустойки (3% штрафу, пені) за таке прострочення. Неустойка (штраф, пеня), сплата яких передбачена договорами, нараховані з 24.02.2022 р. за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) за договорами, підлягають списанню кредитодавцем (позикодавцем).

Закон про держрегулювання обігу пального. Ст. 18. Вважаються діючими ліцензії, за якими до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України або за наявності обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) не сплачено черговий платіж за ліцензію та/або закінчився термін дії ліцензії на право зберігання пального.

Обов’язки щодо сплати чергових платежів/дії щодо продовження ліцензії мають бути виконані СГ протягом 30 днів, наступних за днем припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану в Україні.

Закон про РРО. П. 12. Тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, санкції за порушення вимог цього Закону не застосовуються, крім санкцій за порушення порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів.

Закон про ЄСВ. П. 9 розд. VIII. П. 9-19. Тимчасово, з 01.03.2022 р. до припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом 12-ти місяців після припинення або скасування воєнного стану, особи, зазначені у п. 4, 5 та 5-1 ч. 1 ст. 4 Закону (ФОП, в т. ч. ті, які обрали спрощену систему; особи незалежної профдіяльності, члени ФГ), мають право не сплачувати ЄСВ за себе. Вимога про те, що сума ЄСВ не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску в періодах відсутності доходу (прибутку), не застосовується.

Такими особами розрахунок ЄСВ у складі податкової декларації не заповнюється за період, в якому ЄСВ не сплачувався. Але раз не буде сплачено ЄСВ – не буде і страхового стажу.

П. 9-20. Під час періоду мобілізації роботодавці – ФОП 2-ї та 3-ї та ЮО 3-ї групи мають право за власним рішенням не сплачувати ЄСВ за найманих, призваних на військову службу до ЗСУ. ЄП 4-ї групи ЄСВ платять.

Суми ЄСВ, нараховані та не сплачені роботодавцями сплачуються за рахунок держбюджету (а тому в них буде страховий стаж), крім періодів, у яких вказані наймані працівники отримували доходи у вигляді грошового забезпечення, з яких було сплачено ЄСВ за рахунок держбюджету.

Для визначення суми ЄСВ, що підлягає сплаті за рахунок держбюджету, платник ЄСВ розраховує та відображає у звітності суму ЄСВ за вказаних найманих працівників.

На підставі розрахунку ДПС формує бюджетні запити на отримання коштів на покриття сум несплаченого роботодавцями ЄСВ.

Вимоги щодо нарахування ЄСВ на зарплату (дохід), що не перевищує розмір МЗП на місяць, не застосовуються до зарплати (доходу) за останній кал. місяць (включно), у якому відбулася фактична демобілізація працівника.

П. 9-21. На період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану та протягом 3-ох місяців після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану, штрафні санкції (ч. 11 ст. 25 Закону), не застосовуються.

П. 9-22. На період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану та протягом 3-ох місяців після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану, платникам ЄСВ не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

П. 9-23. Установити мораторій на проведення документальних перевірок правильності сплати ЄСВ на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану та протягом 3-ох місяців після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану.

Документальні перевірки правильності сплати ЄСВ, розпочаті до 24.02.2022 р. та не завершені, зупиняються по останній к. д. 3-го місяця з дня припинення (скасування) воєнного, надзвичайного стану.

Закон про протидію відмиванню доходів. П. 9 розд. Х. Протягом дії воєнного стану банк не вживає заходів для встановлення джерел походження коштів при їх внесенні клієнтом - фізособою у готівковій формі на його поточний рахунок у розмірі, який відповідає пороговій фінансовій операції, у разі якщо такий клієнт не надав на вимогу банку відповідні документи або відомості.

 


Коментарі