Актуальні питання практики

Подання квартальної фінзвітності малими підприємствами

Усі малі підприємства повинні подавати фінзвітність до статистики, починаючи з фінзвітності за 9 місяців 2019 р. не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом. Після нещодавніх змін до Порядку № 419, які набули чинності з 24 липня 2019 року, з переліку тих підприємств, які можуть звітувати тільки раз на рік, малі підприємства виключені (постанова КМУ № 625 від 17.07.2019 р.). Не подавати квартальну (проміжну) фінзвітність можуть: мікропідприємства (виняток: мікропідприємства – квартальні платники податку на прибуток – вони повинні подавати фінзвітність разом з декларацією з податку на прибуток; до статистики квартальну фінзвітність їм подавати не потрібно); підприємства – єдиноподатники групи 3.

Ці категорії підприємств/організацій звітують тільки раз на рік не пізніше 28 лютого наступного за звітним року.

Категорія підприємств

Подавати (не подавати) квартальну фінзвітність

податковій

статистиці

Платники єдиного податку групи 4 (малі/середні/великі)

Х

+

(не пізніше

за 25.10.2019 р.)

Платники єдиного податку групи 4 (мікропідприємства)

Х

Х

Мікропідприємства – «квартальні» платники податку на прибуток

+

(разом з декларацією

з податку на прибуток –

не пізніше за 11.11.2019 р.)

Х

Мікропідприємства – «річні» платники податку на прибуток

Х

Х

Мікропідприємства – НЕплатники податку на прибуток

Х

Х

Підприємства – єдиноподатники групи 3

 

 

Малі підприємства – «річні»

платники податку на прибуток

Х

+

(не пізніше

за 25.10.2019 р.)

Малі підприємства– «квартальні»

платники податку на прибуток

+

(разом з декларацією

з податку на прибуток –

не пізніше

за 11.11.2019 р.)*

+

(не пізніше

за 25.10.2019 р.)

Середні/великі підприємства –

квартальні платники податку на прибуток

+

(разом з декларацією

з податку на прибуток –

не пізніше

за 11.11.2019 р.)*

+

(не пізніше

за 25.10.2019 р.)

* При поданні фінзвітності в електронному вигляді через Єдине вікно (з ідентифікатором форми «S») вона потрапить відразу і до статистики, і податківцям (102.23.02 ЗІР)

Підприємствам, які звітують за нацстандартами, Порядок № 419 дозволяє подавати у складі проміжної звітності тільки дві форми звітів: Баланс і Звіт про фінансові результати. Замість форм № 1-м та № 2-м малі підприємства можуть подавати «загальні» форми звітів.

Класифікація підприємств згідно із ч.2 ст. 2 Закону про бухоблік

Категорія підприємства

Критерії оцінки: достатньо відповідати двом критеріям з трьох

балансова вартість активів

чистий дохід

від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг)

середня кількість працівників

Мікро-

до 10501,5 тис. грн.

(350 тис. євро х 30,0042 грн./євро*)

до 21002,9 тис. грн.

(700 тис. євро х 30,0042 грн./євро*)

до

10 осіб

Мале

до 120016,8 тис. грн.

(4 млн євро х 30,0042 грн./євро*)

до 240033,6 тис. грн.

(8 млн євро х 30,0042 грн./євро*)

до

50 осіб

Середнє

до 600084 тис. грн.

(20 млн євро х 30,0042 грн./євро*)

до 1200168 тис. грн.

(40 млн євро х 30,0042 грн./євро*)

до

250 осіб

Велике

понад 600084 тис. грн.

(20 млн євро х 30,0042 грн./євро*)

понад 1200168 тис. грн.

(40 млн євро х 30,0042 грн./євро*)

понад

250 осіб

При визначенні того, до якої групи належить підприємство, для цілей складання фінзвітності за 2019 рік аналізують показники річної фінансової звітності за 2017 рік (з використанням середньорічного курсу євро за 2017 рік – 30,0042 грн./€ – лист Мінфіну від 04.07.2019 р. № 35210-01-2/17297).

23 липня 2019 року набрав чинності наказ Мінфіну від 31.05.2019 р. №226. Ним внесені зміни до форми фінансової звітності №1-м «Баланс».

За неподання або подання не за встановленою формою до статистики (лист Держкомстату від 01.11.2001 р. № 16-1-67) – загрожує адмінштраф за ст. 1863 КУпАП (від 170 до 255 грн.).


Коментарі