Актуальні питання практики

Підсумований облік робочого часу

Факт введення підсумованого обліку на підприємстві має бути відображений у колдоговорі (іншому нормативному акті роботодавця, погодженому з профкомом/трудколективом), а також у правилах внутрішнього трудового розпорядку. У сільському господарстві (в рільництві) може застосовуватися розрахунковий річний період (від початку весняно-польових до закінчення осінньо-польових робіт). Графіки роботи (змінності) мають розроблятися так, щоб тривалість щотижневого безперервного відпочинку була не меншою, як сорок дві години (ст. 70 КЗпП) (абз. 2 п. 6, п. 7 Методичних рекомендацій із застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджених наказом Мінпраці та соцполітики від 19.04.06 р. № 138.

У своєму листі від 02.07.2018 р. № 1139/0/101-18/28 Мінсоцполітики роз'яснює, що для визначення понаднормових робочих годин необхідно розрахувати норму робочих годин облікового періоду. Для цього треба виключити із затвердженої підприємством норми робочого часу дні, коли згідно із графіком співробітник був звільнений від роботи з поважних причин: відпустка (щорічна, навчальна, без збереження зарплати і т. д.), хвороба та ін.


Коментарі