Актуальні питання практики

Новий закон про Державний аграрний реєстр і держпідтримку агросектору

Законом від 05.11.2020 р. №985-IX внесено зміни в Закон України про держпідтримку сільського господарства:

І. Створено Державний аграрний реєстр (ДАР): система збирання, обліку, накопичення, оброблення та надання інформації про виробників с.г. продукції та с.г. діяльність, яку вони здійснюють.

2-1.4. … Щорічно за кожним видом державної підтримки один виробник с.г. продукції з урахуванням пов’язаних з ним осіб у значенні пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 ПКУ може отримати державну підтримку в сумі не більше ніж 10 тисяч розмірів мінзарплати на 1 січня року (на 2021 рік це 60 млн. грн.).

2-2.3. … Внесення відомостей про виробників с.г. продукції до ДАР може здійснюватися 1) центральним органом влади, що формує державну аграрну політику сільського господарства, 2) центром надання адміністративних послуг та/або 3) виробником сільськогосподарської продукції.

2-2.4. Виробники с.г. продукції, зареєстровані в ДАР, набувають право:

- на отримання держпідтримки на основі інформації, що міститься в ДАР, в т. ч. інформації, отриманої шляхом взаємодії ДАР з держреєстрами та кадастрами, без надання відповідних відомостей в паперовій формі;

- на використання інформації, що міститься в ДАР, з метою отримання документів дозвільного характеру.

ІІ. Розширено коло потенційних одержувачів державної підтримки:

16-2.2. Виробникам плодів, ягід, винограду, хмелю та овочів, які займаються с.г. діяльністю з обробки, переробки та/або консервації плодів, ягід, винограду, хмелю та овочів, держпідтримка надається для компенсації до 50 % вартості: 1) нового будівництва холодильників, цехів для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду, хмелю та овочів власного виробництва; 2) придбання ліній товарної обробки плодів, ягід та овочів.

17-2.3. С.г. товаровиробникам (в обсязі до 50 %) та с.г. кооперативам (в обсязі до 70 %) відшкодовується вартість будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, техніки для утримання с.г. тварин та птиці, рибницьких господарств, пасік, доїльних залів, об’єктів з переробки та зберігання с.г. продукції.

17-2.8. С.г. товаровиробникам можуть відшкодовуватися втрати від пошкодження посівів с.г. культур внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Відшкодування здійснюється шляхом виплати бюджетної дотації на одиницю пошкоджених угідь.

17-2.9. Підтримка виробників органічної с.г. продукції здійснюється шляхом: 1) бюджетних субсидій на 1 га оброблюваних угідь та/або одну голову ВРХ; 2) відшкодування до 30 % витрат на сертифікацію оргвиробництва; 3) відшкодування до 30 % витрат на придбання засобів захисту рослин та добрив, насіння, садивного матеріалу та кормів.

17-2.10. С.г. товаровиробникам, які використовують меліоровані землі, може надаватися компенсація вартості електроенергії, що витрачається для подачі води для поливу на 1 га оброблюваних угідь.

17-2.12. Держава забезпечує підтримку виробників с.г. продукції, що здійснюють утримання та збереження полезахисних лісових смуг.

 


Коментарі