Актуальні питання практики

Фінансування програм держпідтримки

В Законі «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 р. №2629-VIII визначені програми державної підтримки с.г. товаровиробників.

Порівняльний Розподіл видатків Державного бюджету на 2019 рік, тис. грн. (згідно Додатків № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України»)

Код програмної класифіка-ції видатків та кредиту-вання державного бюджету

Код функціо-нальної класифі-кації видатків та кредиту-вання бюджету

Найменування
згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету

2018

2019

Різниця

2801030

0421

Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів

66 000,0

127 160,0

61 160,0

2801230

0421

Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств

1 000 000,0

800 000,0

-200 000,0

2801350

0421

Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними

300 000,0

400 000,0

100 000,0

2801540

0421

Державна підтримка тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва)

4 000 000,0

3 500 000,0

-500 000,0

2801580

0421

Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників

945 000,0

881 790,0

-63 210,0

ВСЬОГО

6 311 000,0

5 708 950,0

-602 050,0

 


Коментарі