Актуальні питання практики

Чи необхідно отримувати ліцензії на зберігання пального в пересувних ємностях (цистернах)?

В ІПК від 15.08.2019 р. № 3814/6/99-99-12-02-02-15/ІПК Товариство, яке використовує два паливозаправника та цистерну-причеп, задало питання: чи потрібно отримувати ліцензію на право зберігання пального, що використовується для власних потреб, за відсутності у суб’єкта господарювання власного та/або орендованого стаціонарного об’єкту (цистерни/ємності) для зберігання пального, у разі короткотермінового зберігання пального (1 – 5 к. д.) у пересувних (не стаціонарних) ємностях (цистернах) в обсягах до 30 куб. м.

Відповідь в ІПК: суб’єкту господарювання необхідно отримувати ліцензію для зберігання пального у стаціонарних цистернах/ємностях.

Чи треба подавати 20-ОПП по об’єктах майна для отримання ліцензії? У роз’ясненні від 06.05.2019 р. ОВП ДФС наголошує, що перед реєстрацією в СЕАРП акцизних складів суб’єкт господарювання повинен подати ф. 20-ОПП по об’єктам, пов’язаним з оподаткуванням (зокрема, це автозаправочна станція (код 10), бензоколонка (код 90) або паливно-заправний комплекс (код 694).

Згідно п. 7.2, 8.4 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588, ф. 20-ОПП подається за місцезнаходженням відповідних об’єктів оподаткування протягом 10 р. д. після їх реєстрації, створення чи відкриття до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків.

У Довіднику типів оподаткування є об’єкти обігу пального: автозаправка (код 7), автогосподарство (код 8), автозаправочна станція (код 10), автомобіль (код 20), автопарк (код 23), автотранспорт (код 34), автоцистерна (код 37), бензоколонка (код 90), бочки (код 93), газова АЗС (код 171), нафтобаза (код 360), паливний склад (код 384), пересувна АЗС (код 396), машинно-тракторна станція (код 627), паливозаправний комплекс (код 694), автозаправний комплекс (код 695), трактор колісний (код 703), колісна техніка для всіх видів робіт (код 710).

Провівши аналогію з акцизними складами, для того, щоб ГУ ДПС в області не відмовила в ліцензії на зберігання пального через відсутність поданих ф. 20-ОПП по об’єктах обігу пального (складів/резервуарів ПММ, автотранспорту, с.г. техніки), рекомендуємо перед поданням документів на ліцензію на зберігання пального в податковий орган за основним місцем обліку підготувати і подати 20-ОПП за типами об’єктів оподаткування (наприклад, бочки (код 93), пересувна АЗС (код 396), трактор колісний (код 703). ГУ ДПС утворені постановою КМУ від 19.06.2019 р. № 537.

 

Форма № 20-ОПП (зразок)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність

       Відомості про об’єкти оподаткування платника податків3

№ з/п

Код ознаки надання інформації

Тип об’єкта оподат-кування

Найменування об’єкта оподат-кування

(зазначити

у разі

наявності)

Ідентифі-катор об’єкта оподат-кування

Адміністративна одиниця відповідно до КОАТУУ, де знаходиться об’єкт оподаткування

Місцезнаходження об’єкта оподаткування (вулиця, номер будинку/офіса/

квартири)

 

Стан об’єкта оподаткування

Вид права

на об’єкт оподаткуван-

ня

Прошу взяти на облік за неосновним місцем обліку за місцезнаходжен-ням об’єкта оподаткування

(необхідно позначити знаком "Ö" або "+")

Реєстраційний номер об’єкта оподаткування (зазначити

у разі

наявності)

код за КОАТУУ

область, район, населений пункт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

93

Бочки

9300001

3220481101

Київська, Білоцерківський, м. Узин

Центральна 26

2 – експлуатується

Право власності

 

 

2

1

396

Пересувна АЗС

39600001

3220481101

Київська, Білоцерківський, м. Узин

Центральна 26

2 –експлуатується

Право власності

 

136852179

3

1

703

Трактор колісний

70300001

3220481101

Київська, Білоцерківський, м. Узин

Центральна 26

2 –експлуатується

Право власності

 

695872583

За яким місцем (реєстрації чи фактичним) подавати документи на ліцензію? Якщо місце реєстрації підприємства відрізняється від місць зберігання пального, документи на ліцензію на зберігання пального необхідно подавати за фактичним місцем розташування місць зберігання пального. Як правило, це і є фактичне місце ведення діяльності (місцезнаходження) підприємства (ст. 93 ЦКУ), інформацію про яке і зазначено в ЄДР. Тобто, якщо місця зберігання пального розташовані в різних областях, то і документи на ліцензію на зберігання пального повинні подаватися в ГУ ДФС різних областей з вказівкою фактичного місцезнаходження підприємства, яке вказано в ЄДР.

Чи потрібно відкривати КВЕД 52.10 «Складське господарство» для ліцензії? Згідно ст. 1 ЗУ від 19.12.1995 р. №481 зберігання пального – діяльність із зберігання пального (власного або отриманого від інших осіб) із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик.

Це господарські операції зі зберігання власного пального або пального, отриманого від інших осіб на зберігання, якщо воно було оприбутковане на субрахунок 203, як запаси, або на рахунок 28, як товар, або на забалансовий субрахунок 023 і обліковувалося там на кінець хоча б однієї доби (0.00 год). Щоб перевірити цей факт контролюючому органу достатньо проаналізувати щоденні залишки на цих субрахунках протягом періоду, що перевіряється.

Якщо підприємство надає послуги зі зберігання пального третім особам, то воно повинно відкрити КВЕД 52.10.12 «Послуги зі зберігання безтарних рідин і газів». Оскільки с.г. товаровиробники здебільшого не надають послуги зі зберігання пального на сторону, то вважаємо, що вони не зобов’язані відкривати КВЕД 52.10 для цілей ліцензування права зберігання пального.

Скільки ліцензій потрібно (є склад ПММ, автоцистерна, автопарк і машинно-тракторна станція)? Згідно ст. 1 ЗУ №481 суб’єкти господарювання отримують ліцензії на право … зберігання пального на … кожне місце зберігання пального.

Згідно пп. 14.1.6-1. П. 14.1 ст. 14 ПКУ акцизний склад пересувний – транспортний засіб (автомобільний, залізничний, морський, річковий, повітряний, магістральний трубопровід), на якому переміщується та/або зберігається пальне … на митній території України.

У листі від 29.03.2019 р. № 1363/6/99-99-12-01-02-15/ІПК ДФС вказує на те, що резервуари № 1 та № 2, які розташовані за різними адресами, є окремими акцизними складами в розумінні ПКУ, Закону № 2628 та Постанови № 891. В ІПК від 17.04.2019 р. № 1649/6/99-99-12-02-02-15/ІПК ДФС дійшла до висновку про те, що з 01.07.2019 р. під акцизним складом слід розуміти загальну сукупність всіх розташованих на певній території резервуарів, які використовуються для навантаження-розвантаження, зберігання пального.

Проводячи аналогію з акцизними складами, вважаємо, що ліцензуванню на зберігання пального підлягає окрема територія. Тобто, склад ПММ на окремій території, резервуари (бочки) на окремій території, потребуватимуть отримання окремих ліцензій. Автоцистерни/пересувні АЗС, вантажні автомобілі (автопарк) і с.г. техніка (машинно-тракторна станція), в паливних баках яких знаходиться пальне, не потребують ліцензування, як окремі місця зберігання.

Чи потрібно реєструвати акцизний склад при наданні послуг населенню/юрособам/при заправці чужої техніки)? Згідно пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 ПКУ не вважаються реалізацією пального операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України при використанні пального, з якого сплачено акцизний податок, виключно для потреб власного споживання …, які не є розпорядниками акцизного складу.

Надання послуг населенню/юрособам (обробіток ґрунту, збирання врожаю) – це поставка послуг за КВЕД 01.61 «Допоміжна діяльність у рослинництві», яка не передбачає реалізацію підакцизних товарів (таких, як пальне). А заправка чужої с.г. техніки власним пальним по договору отримання послуг/отримання робіт чи одержання в оренду техніки (з персоналом/без персоналу) підпадає під поняття використання пального для потреб власного споживання. У цих випадках склади НЕ потребують реєстрації, як акцизні склади, а с.г. товаровиробник НЕ є розпорядником акцизних складів і НЕ є платником акцизного податку з реалізації пального. Те ж саме стосується ситуації, коли у с.г. товаровиробника відкрито КВЕД 47.30 «Роздрібна торгівля пальним», але він НЕ здійснює торгівлю пальним.

 


Коментарі