Актуальні питання практики

Чи можна земельну ділянку на праві постійного користування у фізособи здати в оренду ТОВ/ФГ?

ТОВ обробляє землю, надану фізичній особі в постійне користування з правом передачі у спадщину. Як може законним шляхом фізична особа передати цю землю в користування ТОВ чи ФГ?

Згідно ч. 1. ст. 92 ЗКУ право постійного користування земельною ділянкою – це право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку. Тобто, землекористувач не наділений правом розпорядження отриманою земельною ділянкою, а тільки може впливати на неї у власних інтересах і отримувати користь у власних інтересах.

У рішенні Конституційного суду України від 22.09.2005 р. № 5-рп/2005 у справі про постійне користування земельними ділянками (№ 1-17/2005) зазначено, що власники землі та орендарі поряд з правом володіння і користування наділяються правом розпорядження земельними ділянками (зокрема, орендарі, – в частині передачі земель у суборенду за згодою власника). Проте, постійні землекористувачі не мають подібних прав.

Внесення фізичною особою права постійного користування земельною ділянкою до складеного капіталу ФГ зумовлює перехід такого права до майна фермерського господарства (ст. 19 Закону України від 19.06.2003 р. № 973-IV «Про фермерське господарство»). Відповідно, таке внесення можна розцінювати, як розпорядження членом ФГ (так само, і як розпорядження засновником товариства) земельною ділянкою, оскільки внаслідок такої передачі змінюється її користувач. Однак, постійний землекористувач не має права розпоряджатися земельною ділянкою, отриманою на цьому речовому праві.

Крім того, на сьогодні згідно ч 2. ст. 92 ЗКУ ФГ та ТОВ не мають права отримувати земельні ділянки на праві постійного користування, в тому числі і через внесення права такого користування членами ФГ/засновниками ТОВ до його складеного/статутного капіталу.

Вищий господарський суд України також не бачить можливості передачі права постійного користування земельною ділянкою до статутного капіталу юридичної особи (в тому числі і фермерських господарств). Так, у постанові ВГСУ від 27.10.2017 р. у справі №922/2310/16 (№ в ЄДРСР 70000312) ухвалив, що документи, якими внесено право постійного користування земельною ділянкою до складеного капіталу ФГ (статут, акт прийому-передачі, протоколи загальних зборів) «не підтверджують правомірність набуття СФГ права користування землею, яке існувало у фізособи на підставі державного акта на право постійного користування земельною ділянкою».


Коментарі